Slovensko sa pripravuje na kandidatúru na EHMK 2026

1136

V utorok 25. februára sa konal prípravný seminár, organizovaný MK SR a Úniou miest Slovenska, na radnici v Trenčíne, kde svoje skúsenosti a rady ďalším záujemcom (okrem spomínaných miest boli prítomní aj zástupcovia samosprávy napríklad z Hlohovca, Banskej Bystrice, Nitry a či hostiteľského mesta) tlmočili príušní zástupcovia MK SR, mesta Košice, ktoré boli úspešným EHMK v roku 2013 a ďalší odborníci. Popri aktualizovaní témy sa všetci zhodli na potrebe väčšej podpory štátu cez fungujúce štruktúry a či prostredníctvom novovytvorených programov napríklad vo Fonde pre podporu umenia.

Ako nás informovali zo žilinskej radnice, do výzvy na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 (EHMK) sa mieni zapojiť aj mesto Žilina. Zámer prípravy a predloženia prihlášky odobrili na tohtotýždňovom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík agentúru SITA informoval, že poslanecký zbor schválil aj mimoriadny vklad 100-tisíc eur do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na zabezpečenie procesov súvisiacich s prípravou prihlášky a podporných aktivít zameraných na zapojenie obyvateľov, expertov a medzinárodných partnerov.

V roku 2026 bude titul Európskeho hlavného mesta kultúry niesť jedno slovenské a jedno fínske mesto. Mesto Žilina si od kandidatúry sľubuje podporu a rozvoj kultúrnych a spoločenských inštitúcií, vrátane získania nevyhnutných investícií zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie. “Kandidatúra nám okrem možností na zviditeľnenie mesta, ale aj posilnenie jeho identity poskytne v širšom kontexte priestor na vysporiadanie sa prostredníctvom kultúrneho programu s náročnými témami minulosti a súčasnosti,” priblížil primátor Peter Fiabáne.

Ako dodal žilinský primátor, veľké očakávania sa viažu aj na rozvoj cestovného ruchu, na podporu zveľadenia verejných priestorov a kvalitu života v meste, na rozvoj kreatívneho podnikania, vzťahov na úrovni mesta, kraja, Európy, medzikultúrneho, akademického a súkromného prostredia.

Podobné prípravy na kandidatúru spustili aj v meste Martin, ktoré je podľa zákona centrom národnej kultúry Slovákov a má skúsenosti s podobnou kandidatúrou na EHMK 2013, keď sa vďaka kvalitnému projektu dostala až medzi štyroch najlepších kandidátov. V týchto dňoch revitalizovali v centre Turca Radu národnej kultúry, ktorá pod vedením svojho novozvoleného predsedu, kultúrneho a spoločenského aktivistu, literáta, historika a publicistu Petra Cabadaja, po predpokladanom odsúhlasení kandidatúry poslancami mestského zastupiteľstva, začne pripravovať všetko potrebné.

Ministerstvo kultúry zverejnilo výzvu na predkladanie prihlášok na Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike 17. decembra 2019. Slovenské mestá s ambíciou uchádzať sa o titul sa môžu prihlásiť najneskôr do 31. októbra 2020, pričom mesto musí pripraviť novú dlhodobú kultúrnu stratégiu. Zo slovenských miest sa naposledy titulom Európske hlavné mesto kultúry hrdili v roku 2013 Košice.

Foto: autor