Slovesná jar sa začala v Bratislave s osobnosťami bulharskej literatúry

700

V dňoch 4. – 6. júna 2019 sa v Martine koná naše najstaršie kontinuálne pretrvávajúce podujatie, ktoré je širokospektrálne (tak po obsahovej, ako aj formálnej stránke) venované bohatému životu a prejavom predovšetkým pôvodnej slovenskej literatúry – Slovesná jar. Je samozrejmé, že na jeho prípravách a priebehu participuje opäť aj Spolok slovenských spisovateľov. Najstaršia a najpočetnejšia profesijná spisovateľská organizácia spisovateľov na Slovensku dlhodobo aktívne spolupracuje s obdobnými reprezentačnými organizáciami vo svete. Aj preto už v predvečer tohtoročného festivalu slovenskej literatúry – za aký je právom označovaná Slovesná jar – pripravila na 3. júna v Bratislave podujatie venované dvom výrazným osobnostiam bratskej slovanskej bulharskej literatúry, básnikom Stojanovi Angelovovi a Atanasovi Zvezdinovi, ktorí sú zároveň aj vrcholnými predstaviteľmi Zväzu bulharských spisovateľov.

Autorské stretnutie s tými hosťami SSS a zároveň aj tohtoročnej Slovesnej jari sa uskutočnilov pondelok 3. 6. o 16. hodine v Mestskej knižnici v Bratislave na Klariskej 16.