Sme na prahu veľkého týždňa: otvorme sa silným myšlienkam aj tvorivosti

1241

Hoci v tieni pandémie, aj teraz sme na prahu veľkého týždňa, prichádza Veľká noc. Ba svetlo jej zrodu budeme v tomto roku vnímať určite intenzívnejšie, zrejme so silnejšími pocitmi – hoci poväčšine taktpovediac “na diaľku” – smerom k blízkym. najväčšie sviatky kresťanskej tradície i zmesi obradnosti, ktoré sú však predovšetkým vnímané azda najviac ako nositeľ radostného odkazu. „Láska Zeleného štvrtka, viera Veľkého piatka, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech vás posilní a naplní pokojom a dôverou.“ Aj tieto slová predkov charakterizujú štyri dni veľkonočného obdobia a ich duchovný odkaz.

Trocha na inú nôtu. Je v ľudskej povahe a potom aj v našom ďalšom reálnom konaní, že v akejkoľvek ťažkej situácii hľadáme, nachádzame a potom využívame pozitíva. No a keďže žijeme – nechápte to, prosím, ako zľahčovanie ťažkých dní, ale ako primeranú snahu o ich spríjemnenie – najveselší a najbláznivejší mesiac roka, apríl, “spustíme” aj na veselšiu nôtu. Podrobnejšie nižšie…

Stav “veci” logicky viedol k tomu že vláda a Krízový štáb SR pre koronavírus zakázali spoločenské podujatia a platia aj ďalšie opatrenia. Človek mieni, koronavírus mení. Taká je aktuálna parafráza ľudovej múdrosti. Ešte pred pár dňami sme písali, že sa začal marec a s pribúdajúcim svitom dní vyvstáva väčší priestor na trávenie voľného času, ktorý môžeme naplniť návštevou zaujímavého miesta, výstavy alebo koncertu. Alebo čítaním dobrej knihy a či sledovaním pútavého filmu… doma. Dianie v súvislosti s výskytom kornavírusu nás núti meniť aj obsah portálu a vzhľadom na rušenie a či pozastavenie mnohých podujatí aj kultúrneho obsahu presunúť pozornosť na vetu vyznačenú vyššie polotučne.

Obmedzili sme spoločenské aj sociálne kontakty na nevyhnutné minimum, vyhýbame sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Aj na portáli, v rámci obmedzených možností, pracujeme na tom, aby sme získali a vzápätí ponúkli čo najviac informácií ako kultúrne tráviť čas doma a či v kruhu blízkych. S dobrou knihou, sledovaním pútavého filmu, počúvaním kvalitnej hudby. Alebo hoci aj tvorbou svojich vlastných literárnych textov, ktoré potom prihlásite do jednej a či viacerých súťaží, ktoré sú vyhlásené. Onedlho otvoríme ponuky a možnosti pre tvorivých ľudí publikovať aj na našom portáli. Sledovaním portálu získate potrebný prehľad, informácie smerujúce aj k tipom na knihy aj k vyššie uvedeným činnostiam a miestam. Už nájdete napríklad čítanie na pokračovanie, začala sa aprílová Literárna súťaž o pútavé knihy.

Ako sme už písali, v stredu je 1. apríl, začína sa najveselší a najbláznivejší mesiac roka. Humor je pozitívny pohľad na svet a ten vo zvýšenej miere odporúčajú aj psychológovia. A my ponúkame smiech (lebo preukázateľne lieči!) s viacerými spisovateľmi. Napríklad v úryvkoch z literárneho klebetária Jaroslava Rezníka, pohľadmi do dejín veselej časti slovenskej literárnej spisby, spomienkou na Jaroslava Haška, ktorý prebrázdil Slovensko a všeličo veselé u nás zažil… Pozitívne teda a s prípustnou/potredbnou dávkou humoru…

Koronavírus rozdeľuje, no literatúra a všetky tvorivé procesy s ňou spojené tiež spájajú. Je dlhodobo nespochybniteľné, že výsadou kvalitnej literatúry z pera dobrých tvorcov je, nateraz bez ďalšej analýzy a či literárno-kritického pohľadu, spájanie prostredníctvom myšlienok a príbehov v textoch. Kvalitné literárne slovo, skrátene povedané, spája. Spája od začiatku svojho vzniku aj náš portál. Za viac ako rok existencie sa stal reálnym sprievodcom pre ľudí, ktorí vedia, že kultúra a jej mnohé prejavy sú tou časťou nášho života, bez ktorej by sme boli takpovediac “chudobní duchom”.

Pod hlavičkou portálu nájdete päť “odkazov”, už ich pomenovania – Svet literatúry, Zrkadlo histórie, Pozvánky a súťaže, Vydavateľstvo SSS a Archív tlačených čísel – napovedajú o ich obsahu. V “bežiacom” riadku nájdete Aktuality kultúrno-spoločenského diania. Potom nasleduje TOP päťka významných udalostí z tohto spektra života v krajine pod Tatrami – nateraz je venovaná hlavne čítaniu. Ďalej je upútavka na aktuálne predávanú tlačenú podobu časopisu Literárny týždenník, vedľa nej si môžete prečítať to predchádzajúce (kompletne v elektronickej listovateľnej podobe), nechýba odkaz na náš FB, pravidelne dopĺňaný. Sekcia Kultúra – Umenie – Spoločnosť prináša aktuálne pohľady na uvedené. Spravidla v pondelok sa prihováram z tohto miesta (aktuálne predovšetkým o bohatom živote kultúry vo všeobecnosti), z tlačenej podoby Literárneho týždenníka budeme ponúkať výber článkov, zamýšľať sa môžete s aktuálnou Myšlienkou týždňa, súťažiť o knihy v Literárnej súťaži

Aj v ďalšej časti roku 2020 stále platí: vitajte a príjemné čítanie! Na monitoroch počítačov, obrazovkách tabletov aj mobilných telefónov…

Ilustračné foto a koláž: Redakcia online LT a Pixabay.com