SNG hľadá architektonický projekt pre bienále v Benátkach

807

Slovenská národná galéria (SNG) hľadá projekt pre medzinárodné bienále architektúry v Benátkach. Prehliadka sa tentoraz ponesie v duchu témy Ako môžeme spolunažívať? Tému zadal kurátor 17. medzinárodného bienále architektúry v Benátkach 2020 libanonský architekt a pedagóg Hashim Sarkis. To, ako ju spracujú architekti a umelci z celého sveta, verejnosť spozná od 23. mája do 29. novembra budúceho roka. Ako ďalej agentúru SITA informovala SNG, výberové konanie na výstavný projekt a vytvorenie expozície do pavilónu Českej republiky a Slovenskej republiky má niekoľko kôl. Záujemcovia musia najneskôr do 9. septembra predložiť SNG zámer svojho projektu. Traja vybraní autori či kolektívy do 11. novembra dodajú galérii štúdiu projektu a najneskôr do 25. novembra sa uskutoční prezentácia a vyberú víťaza. Organizátorom výstavy v spoločnom pavilóne Slovenskej a Českej republiky je pre rok 2020 Slovenská národná galéria.

Výberové konanie na expozíciu do národného pavilónu Slovenska a Česka na bienále architektúry v Benátkach je neanonymné. Určené je slovenským a tiež zahraničným architektom, výtvarným umelcom alebo historikom a teoretikom architektúry a umenia. „Vítané sú individuálne projekty a akékoľvek druhy a podoby skupinovej spolupráce. Všeobecná téma je daná rámcom 17. bienále architektúry. Konkrétna téma a projekt sú ale otvorené,“ informovala SITA národná galéria. „Kontext slovenskej architektúry je vítaný, no nie je podmienkou. Jednotlivci ani súťažiace skupiny či iniciatívy nie sú obmedzené vekom, pohlavím, národnosťou ani štátnou príslušnosťou,“ doplnila SNG. Predkladané projekty musia byť doposiaľ neuskutočnené. Mali by predstaviť nové témy a reflektovať aktuálne globálne či regionálne problémy, ako sú klimatická kríza, migrácia či sociálne otázky. V prvom kole súťaže ich posúdi porota zložená minimálne z dvoch odborných pracovníkov galérie, troch zástupcov architektov a historikov zo Slovenska a Česka a z jedného predstaviteľa slovenského ministerstva kultúry. Tá vyberie tri postupujúce projekty, ktoré ich autori rozpracujú do štúdie a po prezentácii pred odbornou porotou z nich vzíde víťaz.

Benátske bienále je už viac ako 120 rokov jednou z najprestížnejších kultúrnych prehliadok na svete. História La Biennale di Venezia siaha do roku 1895, keď sa uskutočnila prvá medzinárodná výstava umenia. Od svojich počiatkov prezentovalo každé dva roky výtvarné umenie. Súčasťou bienále sa v 30. rokoch 20. storočia stali festivaly filmu (Benátsky filmový festival), architektúry (Bienále architektúry), divadla či hudby. Napokon v roku 1999 debutoval v schéme podujatí Bienále Benátky súčasný tanec.

Prvá medzinárodná výstava architektúry sa konala v roku 1980. Architektúra však bola súčasťou výtvarného bienále od roku 1968. Prehliadka pozostáva z medzinárodnej výstavy v pavilóne Talianska, z expozícií v národných pavilónoch a zo sprievodných podujatí. Pavilón bývalej Československej republiky (dnes Českej a Slovenskej republiky) patrí k najstarším (1926) a je situovaný v centrálnej oblasti parku. Obe republiky sa v organizovaní prehliadky striedajú. Výkonom štátnej reprezentácie v Benátkach boli poverené národné galérie oboch krajín. Nadchádzajúce 17. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2020 sa uskutoční od 23. mája do 29. novembra, pre odborníkov sa otvorí už 21. a 22. mája 2020. Bienále tradične priláka viac ako pol milióna návštevníkov, tisícky novinárov a prináša tvorbu z celého sveta. Podrobnejšie informácie možno nájsť na webstránke http://www.labiennale.org/it/architettura/ http://www.labiennale.org.

Ilustračné foto: pixabay.com