Spletité osudy slovenských kňazov

929

Autori publikácie po úspešnom uvedení knihy (Ne)známe príbehy: Osem zabudnutých osobností 19. a 20. storočia(2017) prichádzajú s ďalšou nemenej úspešnou publikáciou, ktorá zachytáva život farára, pre niekoho celkom obyčajný, no pre iných doslova neobyčajný až fascinujúci. Na prebale knihy autori kladú otázku „Obyčajný farár! Čím už len môže byť zaujímavý jeho život?“Nechávajú na čitateľoch, aby si urobili vlastný názor a po prečítaní knihy odstránili slovo v zátvorke (Ne)alebo ho ponechali.

Pútavým jazykom prinášajú životné osudy deviatich kňazov 19. a 20. storočia. Na ich príbehoch môžeme sledovať vývoj vtedajšej doby a každodenný život, ktorým sa museli kňazi doslova predierať. Autori čerpajú z archívov, prameňov, dobovej tlače, odbornej literatúry a internetových zdrojov. Nechýba ani menný register.

V úvode s názvom Namiesto úvodu. Život ,farára‘, adrenalín alebo nuda? (s. 6) dvojica autorov J. Golián a R. Molda priznávajú: „Treba dodať, že názov knihy sme vybrali trochu provokačne, pritom na deviatich životných príbehoch ,našich‘ ,farárov‘ autori ukazujú, že život duchovného nebol obyčajný a nudný, ako by sa mohol na prvý pohľad zdať“ (s. 18).
Peter Zubko, historik, vysokoškolský profesor a pracovník SAV, v prvej kapitole nazvanej Jonáš Záborský. Kňaz nie každodenný(s. 22) odhaľuje tŕnistú cestu životom tohto konvertitu z evanjelického na katolíckeho kňaza.

Politik Eugen Gerometta. Kňaz s dušou politika(s.46) sa naplno angažoval počas revolúcie v rokoch 1848/49, ale počas neoabsolutizmu bol izolovaný. Svetozár Hurban Vajanský o ňom napísal: „čiastka italskej krve, ktorá kolovala v jeho žilách, ako by sa bola spojila s elegickou krvou slovenskou“ (s. 46). Táto osobnosť zaujala aj autora tejto kapitoly Tomáša Adamčíka z Kysuckého múzea v Čadci.

Ďalším konvertitom z evanjelickej na pravoslávnu vieru bol Jozef Podhradský. Z Pešťbudína do Nového Sadu(s. 76). V tejto kapitole Rastislav Molda, vysokoškolský učiteľ a pracovník Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, predstavuje najdlhšie žijúceho štúrovca a otca dvanástich detí.

Ján Golián, historik, archivár v Diecéznom archíve v Banskej Bystrici a vysokoškolský učiteľ o svojej osobnosti, ktorú spracoval do tejto publikácie napísal: „,Neposlušným‘ panslávom dvíhajúcim krvný tlak spišským a banskobystrickým biskupom…“Kapitolu nazval: Peter Tomkuljak. Vyhnaný z dvoch diecéz(s. 100).

Michal Mudroch, doktorand na Katolíckej univerzite v Ružomberku, odkrýva veľa nepoznaného o slovenskom rodákovi v USA: Jozef Murgaš. Vedec v reverende (s. 142). Geniálny cholerik si často nedával servítku pred ústa. Počas celého života aj vďaka svojej povahe bol na nože s viacerými ľuďmi. Jedným z nich bol biskupov sekretár Havran. Murgaš svojmu priateľovi Vetzelovi na pohľadnici napísal: „… prvá guľka, ktorú z môjho nového revolvera vystrelím, pôjde Havranovi do hlavy“(s. 152).

Eliška Horníková, odborná redaktorka a historička z Národného biografického ústavu SNK Martin, v kapitole: Darina Bancíková. Horlivá duchovná(s. 182)predkladá čitateľom životný príbeh prvej evanjelickej farárky, ktorú väznili komunisti v 60. rokoch 20. storočia. Posudok na obálke knihy od Petra Olexáka uvádza: „Zvlášť je ohromujúce, že v dobe, ktorá nepriala nežnejšiemu pohlaviu, sa dokázala presadiť žena – farárka.“

Pravoslávnemu biskupovi a spolupracovníkovi ŠTB, ktorý nedovolene emigroval do USA, sa venuje kapitola, ktorá nastoľuje otázku: „Michal Kančuha. Vladyka bez biskupského stolca?“(s. 202). Otázku sa usiluje zodpovedať Martin Lupčo, historik, ktorý pôsobil na Prešovskej univerzite.

Peter Borza, historik pôsobiaci na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, odkrýva neľudské metódy totalitného režimu druhej polovice 20. storočia v príspevku s názvom: Miron Petrašovič. S humorom a obetou ku Kristovi (s. 220). Starec na prahu smrti dôsledkom týchto vyšetrovacích metód zomrel.

Štyridsaťročné prenasledovanie, vyšetrovanie i väznenie zažil aj František Paňák. Jezuita v prvých líniách (s. 236), ktorého osud zaznamenal František Neupauer, didaktik a historik ÚPN a autor projektu Nenápadní hrdinova.

V súčasnosti prevláda trend popularizácie dejín a autori na základe toho zhodnotili život hlavných hrdinov recenzovanej knihy. „Naším cieľom nebolo ani stavať pomníky, ani odsudzovať, každý čitateľ nech si urobí vlastný názor o neobyčajno-obyčajnom živote ,farárov‘.“(s. 262), dodávajú na záver.

Ján Golián, Rastislav Molda a a kol.
(NE)OBYČAJNÝ ŽIVOT FARÁRA
Ružomberok: Society for Human studies, 2018, 1. vyd., 285 s., ISBN 978-80-972913-2-7

Zdroj: Lenka Mihová: Spletité osudy slovenských kňazov. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 7 – 8 (27. 2. 2019), ISSN 0862-5999, s. 16.