Spoločenské problémy spájajú finalistov Ceny Oskára Čepana

638

Záujem o spoločenské problémy a ich originálne stvárnenie spája tohtoročných finalistov výtvarnej Ceny Oskára Čepana. Ocenenie pre vizuálnych umelcov a umelkyne do veku 40 rokov má tento rok päť finalistov: Jana Durinu, Dávida Koroncziho, Milana Mazúra, Erika Sikoru a Gabrielu Zigovú. Agentúru SITA o tom za organizátorov ocenenia, Nadáciu – Centrum súčasného umenia, informovala Zuzana Golianová. Spomínanú päticu čaká inštalovanie spoločnej výstavy vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Výstavu slávnostne otvoria 8. novembra a prístupná bude do 1. marca budúceho roka. Medzinárodná odborná porota určí víťaza alebo víťazku ceny 29. novembra. Získa nielen uznanie, ale aj dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku, odmenu 3 000 eur, samostatnú výstavu a podporu pri zaistení ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku a v zahraničí. Súčasťou projektu sú aj filmové profilové medailóny finalistov od dokumentaristky Vladimíry Hradeckej.

Finalista Cena Oskára Čepana Jan Durina (1988, Liptovský Hrádok) komunikuje so svetom cez umelecké alter ego prostredníctvom obrazu, zvuku, performatívnych aktov, tvorby odevov, masiek a rôznych iných aktivít. Študoval na Katedre nových médií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, v ateliéri fotografie na Akadémii výtvarného umenia v Krakove a na Katedre intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jan Durina žije v Berlíne.

Ďalší uchádzač o Cenu Oskára Čepana Dávid Koronczi (1990, Lučenec) je grafickým dizajnérom, kurátorom, organizátorom, výtvarným umelcom a aj pedagógom. Cez výtvarné umenie vo svojej tvorbe skúma vzťahy, od intímnych až po geopolitické, hľadá odpovede na otázky súvisiace s identitou a premýšľa o spôsoboch udržateľnejšieho a vyrovnanejšieho života. Študoval na Inštitúte kreatívnej fotografie na Slezské univerzite v Opave a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde je druhý semester asistentom v Ateliéri vvv (vizuálne, verbálne, verejné) Martina Piačka.

Prejavom súčasnej globalizovanej spoločnosti sa vo svojej tvorbe venuje Milan Mazúr (1989, Žilina). Jeho videá a filmy sú súčasťou širšie koncipovaných inštalácií. Študoval na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici, v Ateliéri intermédií a v štúdiu pokračoval na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe v Ateliéri intermediálnej konfrontácie. Mladý umelec žije v Prahe.

Finalista Erik Sikora (1986, Košice) sleduje široké spektrum otázok, od národnej identity až po ekológiu a udržateľnosť. S divákmi komunikuje pre výtvarníka netradične, naživo cez prednášky alebo koncertom, alebo aj cez video. Absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe, kde postupne prešiel ateliérmi Nových médií, Maľby a Konceptuálnej tvorby.

Človek ako jedinec a ľudia ako masa sú ústredným motívom tvorby jedinej ženskej finalistky v aktuálnom ročníku Ceny Oskára Čepana Gabriely Zigovej (1989, Košice). Absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, v Ateliéri In Ilony Németh, na Katedre intermédií. Počas štúdií sa zúčastnila na štipendijných pobytoch na Fakulte výtvarných umení Vysokej školy technickej v Brne a Akadémii umení vo Viedni. Aktuálne má na jej tvorbu najvýraznejší vplyv Londýn, v ktorom žije a pracuje.

Medzinárodná porota posudzovala 37 vizuálnych umelcov, ktorí sa začiatkom roka prihlásili do súťaže o Cenu Oskára Čepana. Na základe portfólia prác za posledné obdobie, autorského stanoviska a životopisu vybrali až piatich finalistov. V spoločnej diskusii sa zhodli v tom, že chcú dať šancu rozvinúť vybraným finalistom svoj potenciál aj v priebehu nasledujúcich mesiacov, keď budú mať možnosť pracovať na novom výstavnom diele, informovala ďalej Golianová. Členmi poroty boli: šéfkurátor mumok – museum moderner kunst stiftung ludwig vo Viedni Rainer Fuchs, pedagogička University of Amsterdam Lora Sariaslan, kurátorka, riaditeľka projektu Artyčok TV a pedagogička na Akademii výtvarných umění v Prahe Vjera Borozan, vizuálny umelec pôsobiaci na Slovensku a v Česku Jaro Varga a nezávislý kurátor z Minneapolisu v USA Bartholomew Ryan.

Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do 40 rokov. Účasť v nej nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Od roku 2001 ju organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia. Od roku 2016 na usporiadaní súťaže nadácia spolupracuje s Residency Unlimited, Trus for Mutual Understanding. Od roku 2018 je spoluorganizátorom ceny platforma pre podporu umenia Collective. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách strednej a východnej Európy. Nesie meno Oskára Čepana (1925-1992), literárneho vedca, výtvarného teoretika a kritika, umelca, archeológa a paleontológa. Viac o nej možno nájsť na http://www.oskarcepan.sk.