Spolok slovenských spisovateľov a jeho vydavateľstvo obohacujú Bibliotéku

831

Bohatý program na Bibliotéke 2019 ponúka aj naše najstaršie spisovateľské združenie Spolok slovenských spisovateľov (SSS) a jeho vydavateľstvo (V SSS). Oba spriaznené subjekty sa, pravdaže, orientujú hlavne na súčasnú pôvodnú slovenskú literatúru (nezabúdajú ani na najlepšie tradície slovenskej literatúry) a jej vydávanie, no „pestujú“ aj dobré vzťahy s obdobnými spisovateľskými organizáciami v iných krajinách Európy a sveta. Z toho pramení napríklad aj prezentácia vydaní SSS a Obce spisovateľov ČR a antológie súčasnej maďarskej poézie Všetko je poézia, na ktorej vydaný má práve SSS veľký podiel. K dôležitosti vydania práve tejto antológie prispieva skutočnosť, že Maďarsko je oficiálnym zahraničným hosťom tohtoročnej Bibliotéky.

Tu je teda avizovaná pozvánka na konkrétne podujatia. Ako aj na všetky podujatia, na ktorých participujú spisovatelia, členovia Spolku slovenských spisovateľov tak, ako ich publikuje tlačená podoba časopisu Literárny týždenník 37 – 38 / 2019 vo svojej prílohe venovanej Bibliotéke 2019, ktorý je stále v predaji: https://literarnytyzdennik.sk/v-stankoch-hladajte-literarny-tyzdennik-37-38-2019/

 

Štvrtok 7. 11. 2019

Literárne centrum 2

  1. – 16. hod. – Prezentácia najnovšej knihy Etely Farkašovej

Piatok 8. 11. 2019

Literárne centrum 2

  1. – 13. hod. – Prezentácia vydaní Spolku slovenských spisovateľov a Obce spisovateľov ČR
  2. – 14. hod. – Prezentácia aktuálnych vydaní Vydavateľstva SSS, s. r. o.

Zičiho palác, Obradná sieň

  1. hod. – Slávnostné udeľovanie cien a prémií SSS za rok 2018

Nedeľa 10. 11. 2019

Literárne centrum 2

10, 15 – 12. hod. –  Prezentácia vydaní SSS, SVC z oblasti slovensko-srbskej literárnej spolupráce

Literárne centrum 1

13.00 – 14.00 hod – Prezentácia antológie súčasnej maďarskej poézie Všetko je poézia