Spolok slovenských spisovateľov plánuje antológiu slovenskej prozaickej tvorby

623

Ako informuje Literárny týždenník 13 – 14/ 2020, Spolok slovenských spisovateľov (SSS) po vydaní série antológií poézie Refrény času, Básnici 2018 (obe 2018) a Duní Dunaj (2020) plánuje pripraviť aj antológie prózy. Pri próze však, pochopiteľne, pôjde o kratšie útvary, resp. ucelené krátke úryvky z rozsiahlejšieho diela. Neprekročiteľný limit, vzhľadom na predpokladaný a únosný rozsah antológie, je maximálne osem normostrán.

Antológia súčasnej slovenskej prozaickej tvorby, reflektujúcej najmä vnútorný svet človeka a jeho život v dnešnom svete, ale aj z oblasti literatúry faktu, fantasy či sci-fi žánrov, sa bude primárne pripravovať z tvorby členov SSS. Vyzývame ich preto, aby zasielali svoje autorské práce v elektronickej forme na e-mailovú adresu spolspis@stonline.sk v termíne do 30. júna 2020.

Zodpovedný redaktor: Miroslav Bielik; zostavovatelia: Štefan Cifra, Peter Mišák, Bystrík Šikula.