Spomienka na spisovateľa Balca a jeho knižné dobrodružstvo

335

Vo štvrtok 9. decembra 2021 nás zasiahla smutná správa. Dozvedeli sme sa, že náhle odišiel do večnosti významný slovenský spisovateľ, prozaik, scenárista a redaktor, dlhoročný člen Spolku slovenských spisovateľov a jeho predstavenstva, Július Balco (na archívnej fotografii počas Dní detskej knihy v Košiciach). Charizmatický muž a emaptický človek (viac o jeho živote a diele nájdu čitatelia aj na stránkach aktuálne vydaného Literárneho týždenníka 43 – 44/2021), ktorý svoj literárny talent, tvorivý um a skúsenosti viackrát pretavil aj do pozoruhodných a obľúbených knižných dobrodružstiev pre deti. Zaspomíname si na neho aj v tejto rubrike pri knihe Vodnícky karneval (Vydavateľstvo SSS, 2014), ktorú sme recenzovali pod titulkom Karneval pre oči aj duše. Je to skutočne dobrý tip na rodinné čítanie – hoci napríklad aj v izbe rozvoňanej vianočnou atmosférou pokoja, prajnosti a tajomna. Podobne ako je to v tejto knihe zosnulého spisovateľa…

Vzťah dieťa a kniha, hlavne dieťa začínajúce čítať a cez čítanie vnímať hodnoty (a nadobúdať vedomosti), ktoré ho v osobnostnom vývoji a pri budovaní vzťahov posúvajú vpred, sa v posledných rokoch aj na našom knižnom trhu presunul. Resp. bol presunutý do nežiadaných „krajov“ často ohraničených len plytkými komerčnými rovinami, kde o čarovných vrásniacich sa dolinách myslenia niet ani znaku, ani litery. Mnohé vydavateľstvá veľakrát siahajú predovšetkým po prekladových tituloch, príbehoch, ktoré s realitou (hoci i tou najpredmetnejšou – rozprávkovou) slovenského dieťaťa majú málo spoločné. Ba niekedy až – nerozprávkovo žalostne – pramálo. A to už radšej (?!) nehovoríme o žiadanom didaktickom aspekte, podávanom citlivým a hravým spôsobom, ktorý sa mení až na deformatívny. O dobrom a múdrom slove, „okorenenom“ adekvátnou ilustráciou dotvárajúcou verbálne-obrazový celok často ani nechyrovať. Darmo by sa voda sypala… A keď aj taká kniha vyjde, zväčša ide o ďalšie vydanie klasiky takejto proveniencie, diela spisovateľov, ktoré síce ponúkajú osvedčené, no – priznajme si! – trochu neaktuálne čítanie. Takému, čo mu chýba láskavá ruka. Prst na pulze dnešného dieťaťa. Alternatívou sú aktuálne príbehy postavené na hravosti opreté o plejádu postáv a postavičiek, ktoré prežívajú dobrodružstvá. Reálne a zároveň rozprávkové, ktoré malého čitateľa presvedčivo postavia do centra diania, „urobia“ ho súčasťou príbehu. Postavou akoby účinkujúcou v danej knihe. Sú však, našťastie, aj biele vrany, čierne ovce a… prechladnutí vodníci.          Všetko spomínané spĺňa kniha skúseného autora pre detského čitateľa Júliusa Balca Jeho rozprávkový – a tak trochu aj reálny – príbeh sa začína nešťastnou vodníckou udalosťou. Nebudete veriť, ale pre veľké horúčavy sa z Váhu vyparili vodníci! Všetci okrem Chňuchňuka, ktorý prežil, lebo bol prechladnutý a neprestajne mu tieklo z nosa. Nechcel však ostať sám a pri hľadaní ďalších vodníkov naďabil na liptovského strigôňa, ktorý mu povedal, že v Dunaji  „zelení“ predsa len ostali. Vodník vplával do veľtoku a zažil kadejaké nepríjemnosti. Ba chceli ho chytiť ľudia, no napokon našiel malú vodníčku Adelku (ináč dievčinu, ktorá bola za zelené stvorenie prezlečená na detský bál)… Sledoval ju, vyslobodil a zažili spolu veľa príhod. Koniec dobrý, všetko dobré – vodník našiel ďalších svojho rodu a… Skúsený autor naozaj necháva na konci príbehu tri bodky. Ktovie, čo sa ešte môže prihodiť a bude to treba opäť zapísať do riadkov. Som presvedčený, že zaujmú minimálne tak, ako táto kniha.  Ozaj, o dôležitosti dobrých ilustrácií už bola reč, tentoraz sa o ne postaral nemenej skúsený ilustrátor Martin Kellenberger. Sú rovnako veselé ako celý príbeh a treba sa tešiť, že obaja spolu vytvorili dobré dielo v podobe dobrodružnej feérie určenej očiam a dušiam (nielen) malého čitateľa.