Spomienka na výnimočnú ženu Evu Kristinovú

421
Eva Kristinová v legendárnom spracovaní Kukučínovej Rysavej jalovice

V pondelok 14. júna uplynul rok, čo nás predišla do večnosti výnimočná interpretačná umelkyňa a rýdza vlastenka Eva Kristinová (5. august 1928, Trenčín – 14. jún 2020, Bratislava). Mala vo svojej bohatej hereckej dráhe výrazné piliere, teda jedinečné výkony, ktoré sa zlatými písmenami zapísali do dejín slovenského herectva. Ale ja takpovediac kreácie stvárnené mimo divadelného javiska – pred televíznou či filmovou kamerou, ale i tie z pódií počas jej početných recitačných večerov. V histórii slovenského herectva sme mali a stále máme dostatok kvalitných herečiek, ale len málo tragédok – interpretiek disponujúcich titanizmom vnútorného i vonkajškového prejavu, majestátnosťou vzhľadu a s nimi spojenú špecifickú kultúru práce s drsným altovým zafarbením hlasu. To z nej robilo jednu z mála našich tragédok. Evu Kristinovú zaraďujeme k veľkým hereckým zjavom minulého storočia, ktoré si svojím umením na javisku, pred kamerou alebo za mikrofónom vydobyli v našej dramatickej kultúre pevné postavenie. Jej hereckým odborom boli najmä postavy hrdých a nebojácnych žien, či už z prostredia slovenskej dediny alebo honosného aristokratického paláca. Eva Kristinová bola totiž herečkou veľkých kráľovských osudov.

Daniela Suchá z OZ DEDIČSTVO OTCOV, ktorého bola Eva Kristinová predsedníčkou honoris causa, uvádza: „Eva Kristinová patrí k najvýraznejším osobnostiam našej kultúrnej scény druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia. Predstavme si ju napríklad v televíznej inscenácii Kubo, v televíznom filme Rysavá jalovica a či v televíznej adaptácii rovnomenného románu Zuzky Zgurišky Bičianka z doliny… Na posvätnom mieste nášho národa – Devíne, keď recitovala Konštantínov Proglas jej hlas sa vznášal k výšinám: „Čujte, čujte, toto, Sloveni, dar tento drahý vám Boh z lásky daroval…“ Celý svoj život bola hrdou a sebavedomou Slovenkou, všetko, čo robila, robila naplno – a s láskou. Spomíname na jej žiariace, jasné a čisté oči. Veriace v silu a dobro nášho národa.“

Viac na webovej stránke https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/241039#155

Foto: archív RTVS