Spomienková slávnosť Martina Benku, výstava z jeho diela a ceny

884

Vo štvrtok 26. septembra 2019 sa na Spomienkovej slávnosti Martina Benku v Martine stretli umelcovi príbuzní, rodáci, spolupracovníci i priaznivci. Kvôli uzavretiu Múzea Martina Benku z dôvodu príprav na rekonštrukciu sa tento rok komorné hudobno-slovné podujatie pri príležitosti 131. výročia narodenia umelca koná v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine na Malej hore. Podľa Benkovho želania sa na spomienkovej slávnosti každý rok udeľuje cena nesúca jeho meno. Tento rok bude odovzdaná už po štyridsiaty štvrtý raz. Získať ju môžu začínajúci a etablovaní výtvarní umelci a teoretici umenia, ktorí svojimi dielami či teoretickými prácami významne obohatili slovenskú kultúru a umenie. Adeptov navrhnutých na ocenenie vyberá Komisia pre správu pozostalosti Martina Benku pôsobiaca pri Fonde výtvarných umení v Bratislave. Jeho predstavitelia udelia Cenu Martina Benku za rok 2018. Súčasťou podujatia bola návšteva Národného cintorína a položenie venca na umelcov hrob, ako symbolické poďakovanie za hodnoty, ktoré Martin Benka rozvinul v slovenskom výtvarnom umení i v kultúre.

Tohtoročná slávnosť bola spojená s otvorením výstavy Martin Benka v Turci, ktorá priblíži zviazanosť umelcovho diela i života s týmto regiónom. Treba pripomenúť, že prvýkrát zavítal do Turca v roku 1913. Hoci po vzniku Československa v roku 1918 zostal žiť v Prahe, svoje maliarske ambície takmer výlučne preorientoval na Slovensko. Tvorivé i inštitucionálne kreovanie mladej slovenskej kultúry ho priviedlo do Martina, kde sa stal spoluzakladateľom Spolku slovenských umelcov a tiež členom umeleckého odboru Matice slovenskej. Práve z jej prostredia vzišli v 20. rokoch 20. storočia pre Benku zaujímavé tvorivé výzvy, ktoré prerástli do dlhodobej spolupráce – najmä graficko-dizajnérskej i ilustrátorskej. Do tvorby umelca okolo roku 1926 vstúpil mestský motív z Martina a príroda Turca.

Od roku 1939, keď sa presťahoval z Prahy do Martina, kde sa trvalo usadil, sa tvorivá všestrannosť Martina Benku začala premietať aj do niekoľkých exteriérov i interiérov verejných budov mesta. Obohatením a spestrením mestskej architektúry Martina je Benkov dom s ateliérom – funkcionalistická stavba z druhej polovice 50. rokov 20. storočia. Umelec v ňom žil a tvoril od roku 1959 až do svojej smrti v roku 1971. Spolu so zbierkou diel i so zariadením ho venoval štátu, aby v ňom podľa jeho želania bolo múzeum venované jeho osobnosti i výtvarnej tvorbe. Z tejto pozoruhodnej umeleckej zbierky zachovanej v umelcovom múzeu budú vystavené osobné predmety maliara, jeho tzv. reformované husle, plány na dom, návrhy pre martinský klub esperanta, rybársky zväz a či klub filatelistov v Martine, práce pre architektúru, návrhy na knižné obálky a ilustrácie či diplomy pre Maticu slovenskú a neodmysliteľné kresby s motívmi turčianskej krajiny.

Mladé talenty výtvarnej tvorby a vedy ocenil Fond výtvarných umení Cenou Martina Benku za rok 2018. Nositeľkami ceny za výtvarné dielo sa stali dve maliarky Katarína Balúnová a Andrea Kopecká a za dielo teórie, kritiky a dejín slovenského výtvarného umenia získali ocenenie kurátorky Katarína Beňová a Sabina Jankovičová. Laureátky slávnostne vyhlásili vo štvrtok 26. septembra v Slovenskom národnom múzeu v Martine na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 131. výročia narodenia národného umelca Martina Benku. Agentúru SITA o tom informovala tajomníčka komisie pre správu pozostalosti Martina Benku Fondu výtvarných umení Katarína Pevalová.

Čerstvá nositeľka Ceny Martina Benku 2018 za výtvarné dielo Katarína Balúnová (1976) je podľa poroty „autorka s mimoriadnym potenciálom do budúcnosti a dokázala presadiť svoje umelecké projekty a idey na viacerých medzinárodných podujatiach, kolektívnych aj autorských výstavách doma i v zahraničí“. Absolventka Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a súčasná doktorandka na Akadémii umení v Banskej Bystrici vychádza z princípov geometrického umenia a aktualizuje ich v maľbách, videách aj v priestorových inštaláciách. Skúma problémy súčasnej spoločnosti, mesta, architektúry a bývania. Výtvarnému umeniu sa venuje tiež ako kurátorka a kultúrna manažérka. Druhá ocenená maliarka Andrea Kopecká (1988) je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Sústreďuje sa na maľbu, komornú aj veľkoformátovú. V centre jej záujmu je ľudská tvár a krajina. Zároveň klasické umenie spája s postupmi v oblasti tetovania. Hľadá spojitosti medzi plátnom pokrytým farbou a ľudskou pokožkou.

Medzi ocenenými kurátorkami je významná slovenská teoretička umenia Katarína Beňová (1977). Podľa poroty „jej odborný a zanietený prístup výrazne prispieva k prehĺbeniu výskumu výtvarného umenia na Slovensku“. Beňová je odbornou asistentkou na Katedre dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a kurátorkou zbierky umenia 19. storočia Slovenskej národnej galérie (SNG). Podpísala sa napríklad pod autorské výstavy Jána Rombauera, Alojza Stróbla či Ladislava Mednyánszkeho. Medzi jej posledné publikácie patrí monografia Z akadémie do prírody – Podoby krajinomaľby v strednej Európe v rokoch 1860 – 1890. Tá vlani sprevádzala rovnomennú spoločnú výstavu Západočeskej galérie v Plzni a bratislavskej SNG a ponúkla dovtedy spolu nevystavovaný výber stredoeurópskych maliarov 19. storočia. Cena Martina Benku 2018 získala za dielo teórie, kritiky a dejín slovenského výtvarného umenia i kurátorka Sabina Jankovičová (1977), ktorá sa venuje kľúčovým etapám slovenského povojnového umenia. Jankovičová sa napríklad zapojila do prvotného výskumu sochárstva a dizajnu v architektúre na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Výsledkom jej snáh je publikácia Sochárske diela na území Bratislavy 1945 – 2013, pod ktorú sa podpísala s Romanom Popelárom. V súčasnosti pracuje na diele venovanom Pamätníku SNP.

Ceny Martina Benku každoročne od roku 2004 udeľuje Rada Fondu výtvarných umení na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku, pôsobiacej pri Fonde výtvarných umení. Ceny sa udeľujú v súlade s testamentom Martina Benku. Majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku Benku.