Spomienky na detstvo a mladosť Ignáca Bizmayera

531

Na nedávno zosnulého keramikára Ignáca Bizmayera (20. apríla 1922, Košolná – 15. augusta 2019, Modra-Harmónia) ešte mnohí na celom Slovensku budeme spomínať dlho. Jeho unikátne dielo ostane, pravdaže, navždy prítomné. Spolu s organizátormi pozývame na výstavu Spomienky na detstvo a mladosť IGNÁCA BIZMAYERA. Vernisáž výstavy sa uskutoční 17. septembra 2019 o 17. hodine vo výstavných priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke, upozorňujeme napríklad, že niektoré vystavené fotografie y rodinných albumov sú staršie ako osemdesiat rokov.

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra pripomína, že mesto Modra sa pýši Galériou národného umelca Ignáca Bizmayera, ktorá vznikla pod jeho záštitou. Tento rok v septembri uplynie štvrťstoročie od jej založenia.