Spustili prihlasovanie do súťaže Kamera 2019

648

Asociácia slovenských kameramanov (ASK), ktorá už deviaty raz vyhlasuje súťaž o najlepší kameramanský výkon, spustila prihlasovanie vo všetkých kategóriách súťaže Kamera 2019. Tvorcovia môžu do 30. septembra 2019 prihlasovať diela, ktoré vznikli za ostatné dva roky v rámci hranej filmovej tvorby, dokumentov, televíznych seriálov, krátkych filmov, reklám a videoklipov ako aj študentskej tvorby.

Cieľom tvorivej súťaže, ktorá sa koná raz za dva roky, je podporiť a motivovať zvyšovanie kvality profesie kameramana a prispieť tak k zvyšovaniu celkovej profesionálnej úrovne audiovizuálnej tvorby na Slovensku. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 27. novembra 2019 v Kine Lumiere. “Ocenenie má za úlohu zviditeľniť tých najlepších kameramanov a kameramanky, pričom ideme naprieč generačným spektrom, na veku nezáleží. Dostupnosť nových digitálnych technológií zdemokratizovala prístup aj mladým tvorcom, a to tak pri artových, ako aj komerčných projektoch. A to súvisí aj so stúpajúcou tendenciou celého filmového priemyslu na Slovensku,” povedal prezident ASK, kameraman Lukáš Teren.

Súťažných je sedem kategórií: hraná filmová tvorba, televízny seriál, dokumentárny film, krátky film, audiovizuálna reklama, videoklip a študentský film. Členovia asociácie udelia mimo súťaž Cenu za technologický prínos a Cenu za celoživotné dielo.

Diela navrhnuté a prijaté organizátorom ASK do súťaže hodnotia v dvojkolovom systéme. V prvom kole hlasujú všetci riadni a čestní členovia ASK, v druhom kole päťčlenná porota hodnotí a vyberá víťazné diela z nominácií z prvého kola. Členov poroty nominuje výbor ASK z odborníkov v oblasti audiovizuálnej tvorby a najmenej jedného člena poroty nominuje a schvaľuje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu. Všetky podmienky na zaradenie do súťaže sú dostupné na webstránke www.slovakcine.com.

Pred dvoma rokmi sa do súťaže prihlásilo 102 audiovizuálnych diel. Hlavnú Cenu Kamera 2017 v kategórii hraná filmová tvorba získal Martin Žiaran za film Čiara (2017). Cenu za celoživotné dielo dostal Igor Luther a Cenu za technologický prínos si prevzal významný rodák zo Slovenska Ivan Puťora.

Informácie agentúre SITA poskytla PR manažérka súťaže Zuzana Golianová.

Ilustračné foto: pixabay.com