Stála expozícia Múzea holokaustu je dokončená

617

Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry dokončilo záverečnú časť stálej expozície Múzea holokaustu v Seredi, barak číslo 2. Urobilo tak pri príležitosti 75. výročia oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz. Nová expozícia priblíži tábory, strediská a getá na celom území krajiny vrátane okupovaných na južnom Slovensku. Agentúru SITA o tom informovala Daniela Čambálová z Múzea holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom ich deportovali do koncentračného tábora Auschwitz. Expozičný komplex sa nachádza v piatich pôvodných budovách pracovného a koncentračného tábora pre Židov v Seredi.

Záverečnou fázou prác na stálej expozícii bol barak č. 2. Jeho téma sa detailne zameriava aj na Židov v tzv. 6. robotnom prápore a na perzekúcie, ktoré sa diali na našom území v období holokaustu (Kremnička, Nemecká). Súčasťou novosprístupneného baraku je i Pamätník – spomienková miestnosť, kde budú čítané mená deportovaných zo Slovenska. Expozícia bola budovaná od roku 2015. Jej obsahová stránka bola konzultovaná s poprednými slovenskými historikmi, odborníkmi z Izraela a pamätníkmi, ktorí prešli pracovným a koncentračným táborom v Seredi, resp. prežili hrôzy holokaustu.

Dokončiť projekt stálej expozície Múzea holokaustu v Seredi sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení. Hradený bol z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR a čiastočne Ministerstva financií SR. Rekonštrukcia budov a areálu pracovného tábora v Seredi prebiehala od roku 2009. Celková suma finančných prostriedkov na realizáciu celého projektu bola 7,5 milióna eur a vytvorených bolo 13 nových pracovných miest. Kompletnú expozíciu múzea oficiálne odovzdalo Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave 11. februára predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu a ministerke kultúry SR Ľubici Laššákovej v prítomnosti tých, ktorí prežili holokaust.