Stále aktuálny príbeh odvahy a túžby po slobode (Rozhovor o knižnom svedectve o Novembri 89)

865

Hoci od zlomových udalostí v novembri 1989 prešlo už viac ako tridsať rokov, knižných svedectiev o nich aj o udalostiach vedúcich k nim ešte stále nie je veľa. Jednou zo svetlých výnimiek je kniha Študentský prológ k Nežnej revolúcii. Bratislava 16. november 1989. Tento ojedinelý knižný hold a faktografia zároveň prináša na viac ako 130 stranách dvadsiatku pohľadov do vnútra študentov, ktorí pomáhali zmeniť náš svet. Knihu, obohatenú vzácnymi autentickými fotografiami z archívu aktérov zostavila Mária Miková, takisto účastníčka študentského pochodu a v súčasnosti dlhoročná šéfredaktorka týždenníka Slovenka, vydalo OZ Slovenské dejiny s finančnou podporou MK SR. Kniha nie je predajná, distribuuje sa však na slovenské stredné školy a do knižníc vysokých škôl, na všetky katedry dejín slovenských vysokých škôl a vedeckým a odborným inštitúciám. Viac o nej a o predmetných udalostiach v rozhovore s Milanom Novotným, vtedajším študentom štvrtého ročníka žurnalistiky na FF UK v Bratislave, jedným z organizátorov študentského hnutia a dlhoročným úspešným diplomatom.

Boli ste nespokojní s pomermi a chceli ste ich zásadné zlepšenie. Vládna moc vás však prehliadala. Tak ste sa stretli a bolo vás do tristo. Nepísali ste oznámenie, nežiadali povolenie. V republike, v ktorej štyri desaťročia vládli a totalitu budovali komunisti, ste tak riskovali svoju budúcnosť…

Áno, bolo to vo štvrtok, 16. novembra 1989 a boli sme študentmi slovenských vysokých a stredných škôl v Bratislave. Držiac sa za ruky, v živej reťazi kráčajúc ulicami Bratislavy, sme poriadne nahlas do sveta takpovediac vykričali svoje túžby – nielen po dialógu a reformách, ale aj po slobode a demokracii. Nemohli sme tušiť, čo sa stane na druhý deň v Prahe, v hlavnom meste vtedajšej Československej socialistickej republiky, akú lavínu udalostí spustí zásah polície voči ich českým kolegom. Ale keďže svoj „revolučný rubikon“ sme už prekročili, boli sme pripravení následné udalosti, ktorým dejiny dali názov Nežná revolúcia, nielen prijať a na ne reagovať,  ale aj iniciovať, organizovať a usmerňovať.

„Študentský November 1989 nás všetkých pohol a dodnes pohýna k lepšiemu a demokratickejšiemu. Je to impulz, ktorý je pre našu spoločnosť jeden z najšťastnejších…“ Takto s rešpektom hodnotí počin študentov Valér Mikula, profesor z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UK v Bratislave.

To bolo tak, myšlienka zorganizovať verejnú protestnú akciu sa medzi študentmi rodila postupne až dozrela začiatkom novembra pred Justičným palácom, kde niekoľko desiatok zhromaždených občanov symbolicky podporovalo súdených členov tzv. Bratislavskej päťky (Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Vladimír Maňák, Hana Ponická, Anton Selecký). Medzi prítomnými študentmi filozofickej, ale aj ďalších fakúlt Univerzity Komenského, silnelo odhodlanie prejaviť nespokojnosť s vtedajším režimom aj nejako výraznejšie. Hľadali sme vhodný termín, a keďže sa blížilo 50. výročie zásahu nemeckých okupantov voči pražským vysokoškolákom (17. novembra 1939), výber padol na predvečer tohto tradičného Medzinárodného dňa študentstva – na štvrtok 16. novembra 1989.

Pre mnohých účastníkov bratislavského študentského pochodu patrí 16. november 1989 k najväčším zážitkom celého života. Kto však boli títo študenti? Čo ich viedlo k tomu, aby pred tridsiatimi rokmi na dnešné Mierové námestie prišli a, sledovaní z policajných áut a snímaní televíznou kamerou, nahlas demonštrovali svoje názory? Čo pri tom cítili?

Možnosť nahliadnuť do vnútra revolučnej študentskej duše poskytuje kniha Študentský prológ k Nežnej revolúcii. Bratislava 16. november 1989 (Slovenské dejiny, o. z., 2019), ktorá prináša dve desiatky osobných príbehov mladých ľudí, ktorí boli pri tom, keď sa menil svet, a ktorí svojím podielom k dejinným udalostiam prispeli.

Foto: archív redakcie