Staronový šéf Fondu na podporu umenia

804

Ako uvádza agentúra SITA, viac práce s publikom, užšiu spoluprácu so samosprávami, aj snahu zvýšiť objem peňazí na činnosť Fondu na podporu umenia (FPU) avizuje staronový šéf fondu Jozef Kovalčík, ktorého opätovne zvolili na štyri roky do čela FPU. Ako povedal počas verejnej prezentácie svojho projektu riadenia a rozvoja, chce nadviazať na predošlé štyri roky vedenia fondu a vyriešiť nedoriešené problémy. Chce, aby sa fond stal demokratickou, transparentnou, flexibilnou a priateľskou inštitúciou. Na verejnej prezentácii v bratislavskej Univerzitnej knižnici tiež predstavil možnosti legislatívnych zmien, ktoré by zlepšili fungovanie fondu. Kovalčík bol jediným záujemcom o miesto šéfa fondu.

V podpornej činnosti fondu avizuje Kovalčík dôraz na vzdelávanie a prácu s publikom umeleckých projektov a akcií. Rade fondu preto navrhne, aby už v žiadosti o dotácie žiadatelia viacej špecifikovali, ako sa sústredia na prácu s cieľovou skupinou svojich kultúrnych aktivít. Bol by rád, ak by fond viac spolupracoval so samosprávami. Za dôležitú považuje i ekologickú stránku projektov. Medzi prioritami Jozefa Kovalčíka je aj viac práce a lepšie informovanie žiadateľov, ktorí sa na fond obrátia po prvý raz a nemajú skúsenosti so žiadaním o podporu. „Je nevyhnutné, aby sme otvorili priestor pre nové projekty, ktoré tu rozhodne chýbajú. Pretože mnohé takzvané zaužívané podujatia nemajú návštevnosť, alebo jednoducho nefungujú, neoslovujú svoje cieľové skupiny a bude nevyhnutné sa na ne pozrieť možno bližšie a zvážiť, či tam je ešte zmysluplná podpora, alebo nie,“ povedal počas prezentácie svojho projektu rozvoja a riadenie FPU. Za zásadné pritom považuje, aby projekty boli relevantné v slovenskom kontexte, pre komunitu.

Kovalčík sa podrobnejšie v svojom projekte rozvoja a riadenia fondu na najbližšie štyri roky venoval aj jednotlivým oblastiam umenia. Napríklad v scénickom umení, ako je divadlo a tanec by sa podpora fondu mala viazať na umeleckú sezónu. Tá sa začína v septembri a končí sa pred začiatkom leta, nekopíruje teda kalendárny rok. Väčšiu podporu plánuje pre popularizáciu súčasného tanca. V oblasti hudby by medzi iným mala získať viac podpory jej tvorba. Vo vizuálnom umení avizuje i samostatný program pre podporu účasti galérií na veľtrhoch. V literatúre by medzi iným Kovalčík rád zaviedol viacročné štipendiá na preklady. Je tiež za úpravu zoznamu povinnej literatúry, jeho inováciu aj o nové mená.

Väčší rozpočet fondu, pružnejšie rozhodovanie o malých grantoch i ďalšie zmeny by chce Jozef Kovalčík dosiahnuť cez legislatívne úpravy. FPU by podľa Kovalčíka mal mať na podpornú činnosť každoročne sumu na úrovni polovice dopytu, teda vo výške 28 miliónov eur. Zároveň by sa mala táto východisková suma každoročne zvyšovať o infláciu. V takom prípade by podľa Kovalčíka rozpočet FPU stačil na kvalitné plnenie úloh fondu. Taktiež by chcel dosiahnuť, aby financie na prevádzku kancelárie fondu tvorili päť percent jeho rozpočtu. Pre tento rok dostal FPU od štátu prostredníctvom ministerstva kultúry spolu na dotácie aj na svoju prevádzku 20 miliónov eur.

Staronový šéf FPU je taktiež za legislatívne zmeny, ktoré by uľahčili a zrýchlili rozhodovanie o malých grantoch. Tvrdí, že by stačilo, ak by online rozhodovali iba dvaja hodnotitelia. Tretí by sa zapojil v prípade, ak sa nezhodnú. Zároveň považuje za vhodné zefektívniť pravidlá pre finančné vyúčtovanie grantov. Chcel by zaviesť i paušálne výdavky na úrovni päť až sedem percent. Napokon by rád otvoril diskusiu o podpore nezamestnaných pôsobiacich v umení a kultúre. Upozorňuje i na fakt, že fond v súčasnosti sídli v prenajatých priestoroch. Rád by pre fond získal vlastné sídlo, kde by bolo dosť miesta pre zamestnancov, aj na zasadnutia odborných komisií. Chce

Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávna inštitúcia venovaná podpore umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond nahradil podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Pracovať začal koncom roka 2015.