Štátne divadlo Košice mení titul premiéry k novembru 1989

944

Štátne divadlo Košice (ŠDKE) z technických príčin mení titul premiéry venovanej 30. výročiu novembrových udalostí roku 1989. Namiesto pôvodne plánovaného performance Spin Marcela Děkanovského uvedie vo štvrtok 14. novembra na Malej scéne ŠDKE netradičné predstavenie List Gustávovi Husákovi podľa známeho Otvoreného listu Václava Havla z apríla 1975. Informoval o tom Svjatoslav Dohovič zo ŠDKE.

Havel poslal list vtedajšiemu generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, v podstate najmocnejšiemu mužovi vtedajšieho režimu, a nikdy naňho nedostal odpoveď. Havlov list patrí medzi jeden z najsilnejších disidentských dokumentov z čias normalizácie. Havel v ňom na 28 strojom písaných stranách analyzuje komunistický režim. List pôvodne Havlovi z komunistického ústredia vrátili s tým, že nie je určený šéfovi vládnucej štátostrany, ale slúži protikomunistickej propagande. Po tomto kroku komunistického vedenia Havel list zverejnil prostredníctvom svetových agentúr ako Reuters, AFP a DPA, a tak sa dostal k širšej verejnosti nielen v zahraničí, ale prostredníctvom disidentského hnutia aj v Československu.

„Havel v liste pomenováva všetky neuralgické body, strachy a pocity vtedajšej normalizovanej spoločnosti. Je najväčším svedectvom doby, ale paradoxne, ak sa do tohto listu začítame dnes, dostávame intenzívny pocit, že normalizácia nie sú naše dejiny, ale stále pretrvávajúca minulosť. Provokatívnu inscenáciu Havlovho listu adresovaného Gustávovi Husákovi, chceme adresovať našej Občianskej Spoločnosti pri príležitosti 30. výročia jej zrodu,“ povedal riaditeľ činohry Milan Antol.

Predstavenie uvedú tak ako bolo pôvodne plánované v dvoch častiach. Prvou bude samotná inscenácia List Gustávovi Husákovi v réžii Martina Čičváka. Scénu a kostýmy navrhne Jaroslav Daubrava. Účinkovať v nej budú domáci aj hosťujúci herci – Jakub Kuka, Simona Fedorková, Peter Cibula, Katarína Horňáková, Alena Ďuránová, Andrej Palko, Martin Stolár, František Balog a Tomáš Diro. Druhú časť večera bude tvoriť diskusia s aktérmi revolučných dní a inými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života.