Štefánikov rok

843

Rok 2019 už je aj oficiálne Rokom Milana Rastislava Štefánika. Na návrh Ministerstva kultúry SR to v stredu 6. februára na svojom rokovaní schválila vláda SR. Zároveň prijala aj vyhlásenie, v ktorom vzdáva hold jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín. Reflektuje výročie, ktoré si v prípade Štefánikovej osobnosti Slovensko pripomenie. “Tento rok 4. mája uplynie 100 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika neďaleko Ivanky pri Dunaji, na 21. júla 2020 zasa pripadá 140. výročie jeho narodenia sa v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom,” pripomína v tejto súvislosti MK SR.                      “Obe tieto výročia sú zároveň rámcom pre aktivity pripomínajúce si v rokoch 2019 až 2020 osobnosť M. R. Štefánika a budú tiež príležitosťou na zveľadenie lokalít, ktoré sú späté s jeho menom,” dodal rezort v dôvodovej správe. Jedným z prvých podujatí bude 4. mája 2019 výjazdové rokovanie vlády SR, ktoré sa uskutoční v regióne spätom so životným príbehom velikána. Osobnosť Štefánika si pripomenie aj Slovenská pošta, ktorá 3. mája vydá známku Československé légie a M. R. Štefánik.                                                Rezort pripomína, že na základe jeho iniciatívy vznikol prípravný výbor na koordináciu podujatí k významným výročiam Štefánika v rokoch 2019 a 2020. Prípravný výbor bol zložený zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, Kancelárie Národnej rady SR, samospráv, spolkov, Slovenskej akadémie vied a médií. “Úlohou prípravného výboru bolo zostaviť kalendárium podujatí, najmä ich koordináciu, aby sa podujatia programovo a termínovo neprekrývali, neboli duplicitné a boli na primeranej umeleckej a spoločenskej úrovni s ohľadom na význam oslavovaných jubileí,” vysvetlil rezort. Podujatia a aktivity sú kombináciou celoslovenských, regionálnych a miestnych podujatí a podujatí realizovaných v zahraničí.                                                                                                                      Začína sa roztáčať aj kolotoč podujatí. Význam Štefánikovej osobnosti v slovenských i stredoeurópskych dejinách približuje výstava Generál Štefánik vo vestibule Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá potrvá do konca februára. Ako TASR informovali z oddelenia marketingu Trenčianskeho múzea v Trenčíne, na usporiadaní výstavy s múzeom spolupracovali Nadácia M. R. Štefánika v Bratislave, Štátny archív v Trenčíne, Posádkový klub Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj.

Ilustračná fotografia známky z roku roku 2003. Foto: www.postoveznamky.sk