Štefánikova poštová známka je legionárska

844

100. výročie úmrtia M. R. Štefánika si pripomína aj Slovenská pošta vydaním pamätnej známky Československé légie a M. R. Štefánik. Poštová známka bola inaugurovaná počas celonárodnej spomienkovej slávnosti.

Poštová známka vychádza v nominálnej hodnote 1,90 € a rozmermi 30,5 × 44,4 mm, vrátane perforácie. Známka vychádza vo forme hárčeka s 1 známkou a dvoma kupónmi. Technikou ocelotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom ju vytlačila  spoločnosť PTC Praha, a.s. Motívom poštovej známky je portrét generála Milana Rastislava Štefánika v uniforme. Motívom hárčeka je vojenský vlak s legionármi pôsobiacimi na Ruskom fronte podľa dobovej fotografie. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, hárčeka, First Day Cover obálky a pečiatky je prof. Dušan Kállay, akademický maliar a autorom rytiny poštovej známky a FDC je František Horniak. Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou s dátumom 3. mája 2019 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače First Day Cover obálky je legionárska zástava. Motívom First Day Cover pečiatky je Štefánikovo vyznamenanie určené pre členov Československých légií 1914 – 1918 Rad M. R. Štefánika „Sokol“ s mečmi. Obálku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne spoločnosť Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. V deň celonárodnej spomienkovej slávnosti bola zriadená príležitostná poštová priehradka na pošte v Brezovej pod Bradlom. Veľký záujem bol o poštovú známku, obálku prvého dňa (FDC), odtlačok rytiny poštovej známky, príležitostnú obálku, ako aj numizmatickú obálku a príležitostnú poštovú pečiatku.

K obsahu známky a motívom hovorí historik Anton Hrnko: „Štefánik bol prevelený na srbský front, kde si prvýkrát všimol masu slovenských zajatcov a na konci roku 1915 navrhol francúzskej vláde vytvoriť Slovenské légie… Mimoriadne sa podieľal na diplomatickom a politickom ukotvení Česko-slovenskej národnej rady v radoch spojeneckých mocností, no jeho mimoriadna zásluha spočívala najmä vo vybudovaní česko-slovenského vojska v zahraničí, známeho pod názvom Česko-slovenské légie, zo slovenských a českých zajatcov rakúsko-uhorskej armády. Najviac sa do pamäti Slovákov a Čechov zapísali najmä ruské légie, v ktorých pôsobilo viac ako 60 000 vojakov. Nemenej dôležité však boli aj légie vo Francúzsku (9 600 vojakov) a v Taliansku, v ktorých pôsobilo asi 20 000 vojakov a ich počet po podpísaní prímeria narástol až na 60 000 vojakov. Námetom známky je portrét M. R. Štefánika, ktorého pozadie tvoria ruskí legionári na vozňoch vlaku. Pripomína to najslávnejšiu etapu pôsobenia ruských légií, keď ovládli takmer celú Transsibírsku magistrálu od Uralu až po Vladivostok. Na prítlači obálky je jeden zo  symbolov legionárov používaných v období prvej svetovej vojny.“

Ilustračné foto: Slovenská pošta