Štipendium Martina Filka získa šestica študentov

526

Štipendium Martina Filka získa v školskom roku 2019/2020 šesť študentov. Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie rezortu školstva, štipendisti vzišli z výberového konania, ktoré sa konalo 30. mája na pôde ministerstva školstva. Na štipendium pre príslušný akademický rok je vyčlenených 160-tisíc eur. „Ide o finančnú podporu, ktorú poskytneme študentom na náklady spojené s ich štúdiom, konkrétne na školné, životné a cestovné náklady, výdavky na študijné pomôcky či cestovné a zdravotné poistenie. Podporení žiadatelia sa zaviažu pracovať tri roky po ukončení štúdia v štátnej správe,“ približuje ministerstvo.

Na základe rozhodnutia výberovej komisie získa štipendium František Broček, Vojtech Plutzer, Martin Brezina, Nikola Bírošíková, Jakub Dovčík a Martina Beďatšová. O štipendium sa v tomto roku uchádzalo 17 žiadateľov. Dve žiadosti vyradili pre formálne nedostatky. Výber oprávnených žiadateľov sa uskutočnil v dvoch kolách. Prvému kolu predchádzalo posúdenie žiadostí z hľadiska ich súladu s kritériami výzvy a administratívna kontrola žiadostí. „Tie, ktoré splnili formálne požiadavky, posúdili dvaja externí hodnotitelia. Do druhého kola, ktorým bol osobný pohovor, sme následne pozvali deväť uchádzačov. Dvaja študenti sa však vzdali možnosti uchádzať sa o toto štipendium,“ konštatuje rezort školstva.

O poskytnutie štipendia mohli žiadať občania SR, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách alebo sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú. Podmienkou je, aby zvolená vysoká škola bola do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2018 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc (Research Papers in Economics). Prednosť mala podpora štúdia v oblastiach ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika.

Predchodcom Štipendia Martina Filka bol Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe. Program premenovala vláda Slovenskej republiky uznesením z 1. marca 2017 na uctenie si pamiatky Martina Filka, ktorý bol hlavným ekonómom Ministerstva financií SR a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky. Tragicky zahynul 28. marca 2016 pri splavovaní Dunaja.

Foto: pixabay.com