Storočnica zlatej priadky Márie Ďuríčkovej

856

Ako nás informovali z Mestskej knižnice v Piešťanoch, výnimočná autorka, zberateľka ľudovej slovesnosti a editorka Mária Ďuríčková by sa v septembri dožila nádherných 100. rokov. A keďže bola dlhé roky častým, vzácnym a vždy vítaným hosťom piešťanskej knižnice, rozhodli sa osláviť jej krásne jubileum festivalom detskej literatúry s názvom Zlatá priadka Mária Ďuríčková, ktorý realizujú v mesiacoch apríl – september 2019 v spolupráci s Literárnym informačným centrom, BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave, časopisom Slniečko, OSMIJANKOM n. o., RTVS, vydavateľstvom Buvik, SPN – Mladé letá, Ikar a Maticou slovenskou. Z verejných zdrojov festival podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu. Záštitu nad ním prevzali ministerka kultúry Slovenskej republiky, Ľubica Laššáková a predseda Trnavského samosprávneho kraja, Jozef Viskupič. Na návštevníkov čaká množstvo sprievodných podujatí, medzi ktoré patria besedy s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi detských kníh, literárno-výtvarné workshopy, výstavy a interaktívne divadelné dramatizácie.

Jedným z najdôležitejších a najkrajších podujatí festivalu je výstava s názvom Biela kňažná Mária Ďuríčková. Tú tvoria veľkoplošné ilustrácie významných slovenských výtvarníkov, ktorí ilustrovali texty tejto „kráľovnej detskej literatúry“. Patria k nim Miroslav Cipár, Peter Cpin, Vladimír Král, Božena Plocháňová, Peter Čisárik, Oľga Bajusová, Bystrík Vančo, Peter Uchnár, Peter Kľúčik, Helena Zmatlíková, Vlasta Baránková a Miloš Nesvadba. Návštevníci si môžu  v rámci výstavy pozrieť profily a portréty tvorcov ilustrácií, fotografie z podujatí Márie Ďuríčkovej, výber z jej najznámejších kníh a zúčastniť sa na sprievodných podujatiach vo forme komentovaných prehliadok, literárno-výtvarných workshopov či zážitkových čítaní. Autorom výtvarno-priestorového riešenia a samotnej realizácie výstavy je akademický architekt Juraj Žilinčár.

Na vernisáži výstavy sa zúčastnili vydavatelia, partneri festivalu, syn Márie Ďuríčkovej – Miroslav Masaryk a vystavujúci ilustrátori. Na túto jedinečnú osobnosť slovenskej literatúry si s nami zaspomínal aj vynikajúci slovenský ilustrátor Miroslav Cipár: „Ja by som o Márii Ďuríčkovej vedel rozprávať veľmi veľa už len kvôli tomu, že sme sa stali spolupracovníkmi v obnovenom časopise Slniečko. Vtedy ma pozvala do redakcie ako grafika – výtvarníka a vtedy sme sa dostali nielen do tvorivého tandemu, ale aj do tvorivých sporov. Tie boli veľmi zaujímavé, pretože Mária Ďuríčková ako šéfredaktorka si osobovala právo, že všetkých ilustrátorov bude oslovovať ona a ona rozhodne, kto bude ilustrovať a kto nie. Tento tvorivý konflikt som vyhral. Samozrejme, nastalo ešte mnoho ďalších impulzov, ktoré sa týkali skôr kníh ako časopisu. Bol som prvý, kto sa s ňou radil, či ich ilustrovať, alebo nie. Obyčajne začínala vetou: “Neviem, či to dokážeš…”

Život a dielo Márie Ďuríčkovej si však nepripomínajú len dospelí, ale aj jej najvernejší a najmilší poslucháči a čitatelia – deti. Práve pre ne piešťanská knižnica vyhlásila spolu s partnermi – Literárnym informačným centrom, časopisom Slniečko, vydavateľstvami Buvik, SPN – Mladé letá, Ikar a Vydavateľstvom Matice slovenskej – celoslovenskú výtvarnú súťaž s názvom Povesti Dunajskej kráľovnej. Súťaž bola určená pre žiakov 2. – 4. ročníka základných a špeciálnych škôl, školských klubov a ZUŠ, ktorých úlohou bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoju obľúbenú povesť Márie Ďuríčkovej. Na súťaži sa zúčastnilo 144 škôl s 1165 prácami. Porota, ktorú tvorili ilustrátori a výtvarníci Kristína Šimová (držiteľka Ceny Ľudovíta Fullu), Bystrík Vančo, Kristína Kubáňová a Dávid Soboň, mala naozaj neľahkú úlohu.

Slávnostné vyhodnotenie spojené s kultúrnym programom sa konalo 13. júna 2019 v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany za účasti ocenených žiakov, ich rodičov a pedagógov z Piešťan, Hlohovca, Nového Mesta nad Váhom, Chtelnice, Spišskej Belej, Kežmarku, Fiľakova, Prešova, Komárna, Zlatých Moraviec, Bratislavy a Michaloviec. Ceny žiakom odovzdali vzácni hostia, zástupcovia organizátorov a partnerov súťaže. Boli medzi nimi Peter Jančovič – primátor mesta Piešťany, Milica Matejková – manažérka vydavateľstva BUVIK, Ľubica Kepštová – šéfredaktorka časopisu Slniečko, Eva Cíferská – zástupkyňa  BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave, Zdenka Pastorková – marketingová riaditeľka vydavateľstva SPN – Mladé letá. Cenu Mestskej knižnice mesta Piešťany odovzdala jej riaditeľka, Margita Galová. Odbornú porotu zastúpila už spomínaná ilustrátorka Kristína Šimová. Podujatím sprevádzali bábkoherečky Barbora Krajč Zamišková a Viktória Sedláková.

Na fotografii jeden z ilustrátorov Ďuríčkovej kníh Bystrík Vančo na spomínanej výstave

Foto: archív Metskej knižnice Piešťany