AKTUALITY
Spoločné čítanie upevňuje vzájomné vzťahy - Hoci tohtoročný marec, dlhodobo spájaný s knižnou kultúrou a jej hlavným „produktom“ knihou, je ešte len pred nami, začíname náš Týždeň deň detskej knihy. Aj preto sme sa v dvojdielnej ankete rozhodli venovať pohľadom na detskú časť pôvodnej slovenskej literatúry. Hneď s niekoľkými tvorcami literárneho slova, ktorým sme položili rovnakú – priam až fundamentálnu – […]Pomôžte zachrániť Literárny týždenník – zatiaľ formou dobrovoľných príspevkov! - Súčasná zložitá situácia Literárne­ho týždenníka (LT), ktorú spôsobilo ob­medzenie priameho predaja časopisu v dôsledku minuloročných protipande­mických opatrení, a osobitne tohtoročné rozhodnutie Fondu na podporu umenia (FnPU) o pridelení dotácie LT na rok 2021 v sume len 40-tis. eur, teda o 3-tis. eur nižšej, ako bola na rok 2020 (43-tis. eur), a až o tretinu nižšej, […]Cena ministerky kultúry je stále otvorená - Ako uvádza MK SR na svojej webovej stránke, cena nahrádza doterajších päť ocenení ministerstva v oblastiach umenia a kultúrneho dedičstva a zvyšuje tým kredibilitu cien udeľovaných ministerstvom kultúry a ministerkou. Písomné nominácie na laureátov môžu predkladatelia posielať v troch kategóriách: cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel), […]Rok slovenského dizajnu má logo - Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu (SCD) vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD). Pri jeho príležitosti SCD vyhlásilo koncom minulého roka neanonymnú súťaž na logo. Do súťaže bolo prihlásených 29 návrhov od 24 autorov a autorských kolektívov. Autorom víťazného loga, ktoré  bude používané nielen na označenie podujatí SCD, ale […]Jazyk ako priestor domova - Ako nás informovali z Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY, v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR usporiadajú pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka 2. ročník konferencie pod názvom. Jej premiéra sa uskutoční 26. 2. 2021 o 17. hodine na Youtube kanáli Bibiana. Konferencia je pravidelnou súčasťou programu BIBIANY – Centra detskej literatúry, čítania a […]