Stredisko vyhlasuje 8. ročník sútaže Moje ľudské práva

1447

Kto sú ľudskoprávni hrdinovia pre deti, v čom sú pre nich inšpiráciou a čo dokázali. K týmto témam sa cez svoje výtvarné práce môžu vyjadriť školáci zo základných škôl a zapojiť sa s nimi do 8. ročníka sútaže Moje ľudské práva, ktorú vyhlasuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP). Ako informuje stránka strediska, tento ročník súťaže má tému Ľudskoprávny hrdina alebo hrdinka v akcii. Cieľom súťaže je osveta zameraná na dodržiavanie ľudských práv. Účasťou v súťaži chce stredisko podporiť záujem o všeobecnú problematiku dodržiavania ľudských práv a nediskriminácie. Výtvarné práce možno odovzdať do 30. apríla.

Zapojiť sa do súťaže môžu žiaci základných a základných umeleckých škôl. Na zadané témy môžu vypracovať ručnú kresbu s akýmkoľvek vyjadrovacím prostriedkom alebo to môže byť návrh v grafickom programe. Súťažnú prácu možno doplniť aj krátkym mottom alebo výstižným krátkym textom. Žiaci základných umeleckých škôl si môžu vyskúšať vyrozprávať príbeh prostredníctvom komiksu. Ako avizuje stredisko, tento rok sa uchádzači môžu tešiť aj na dary od sponzorov.

Viac o podmienkach súťaže na http://www.snslp.sk/#page=3035