Študentský festival Orfeus oslávi 20. jubileum

450

Nastupujúcu generáciu hudobných skladateľov po 20-krát predstaví v októbri Študentský festival súčasnej hudby Orfeus. Festival sa na pôde Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave uskutoční od 16. do 26. októbra. Dejiskom koncertov jubilejného ročníka budú popri Koncertnej sieni Dvorana VŠMU, v sídle školy na Zochovej ulici aj ďalšie pódiá hlavného mesta, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu a A4 – priestor súčasnej kultúry, agentúru SITA o tom informoval Vladimír Sirota za organizačný tím z Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave.

Tento rok odznejú na Orfeovi skladby nielen od mladých autorov, študentov kompozície, ale aj bývalých absolventov školy – súčasných profesionálov a hostí. Program festivalu ponúkne niekoľko typov koncertov. Šesticu koncertov otvorí 16. októbra o 19. hodine v Slovenskom rozhlase koncert Orfeus opening s VŠMU Modern Orchestra pod taktovkou Mariána Lejavu a o deň neskôr v rovnakom čase bude nasledovať hudobný večer Orfeus retrospektiff v Koncertnej sieni Dvorana na VŠMU. Od 21. do 23. októbra sa uskutoční koncert Orfeus elektroakustik v A4 a dva koncerty v Koncertnej Dvorane VŠMU – Orfeus  chamber a Orfeus voices. Festival je otvorený aj žiakom základných umeleckých škôl, pre ktorých ponúkne 26. októbra koncert a workshop Orfeus Junior. Vstup na všetky podujatia festivalu je voľný.

Umelecké podujatie s 20-ročnou tradíciou je dôležitým priestorom pre prezentáciu študentskej autorskej domácej i zahraničnej tvorby. Gestorom projektu je Katedra skladby a dirigovania Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. Hlavným posolstvom festivalu Orfeus je v nadväznosti na slovenskú skladateľskú tradíciu uvádzať tvorbu mladých, poväčšine ešte študujúcich, hudobných skladateľov a prezentovať ich pred verejnosťou ako nastupujúcu generáciu tvorcov slovenskej kultúry. Festival tak poskytuje študentom VŠMU ostatných odborov i verejnosti možnosť oboznámiť sa so súčasnými trendmi v hudobnom umení. Podrobný program festivalu možno nájsť na webstránke Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU https://htf.vsmu.sk/.