Studňa sa tajne s dažďom zhovára (Vyhlásili výsledky súťaže Jozefa Braneckého)

875

V preplnenej spoločenskej sále Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 30. 11. 2018 ocenili v dvoch vekových kategóriách víťazov 26. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Laureátom v žánri poézie v kategórii od 15 do 20 rokov sa stal PATRIK MÁJOVSKÝ z Bratislavy a nad 20 rokov zvíťazila KATARÍNA BAJZÍKOVÁ z Piešťan. V kategórii prózy od 15 do 20 rokov prvenstvo získala JOVANA MARTINA ORAVECOVÁ z Trenčína a v staršej kategórii zahraničná Slovenka KATARÍNA HOLCOVÁ z Brandýsa nad Labem z Českej republiky.

Laureátom v tematickej oblasti Osmičky v dátumoch našich dejín sa stal ELEMÍR BEĎATŠ z Trenčianskych Mitíc. Do súťaže sa t. r. zapojilo 85 účastníkov, a to nielen zo Slovenska, ale aj zo Švajčiarskej konfederácie, Francúzska a Česka, ktorí do nej prihlásili 264 príspevkov. Odborná porota spisovateľov zo Spolku slovenských spisovateľov (SSS) pracovala v zložení: Jaroslav Rezník st., Margita Ivaničková, Jana Poláková a Ján Maršálek, predseda literárneho klubu Omega Trenčín, t. r. pomohol aj tajomník SSS a zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka Štefan Cifra.

Predseda odbornej poroty a čestný predseda SSS Jaroslav Rezník st., ktorý súťaži predsedá nepretržite už 26 rokov, úroveň súťažných príspevkov o. i. zhodnotil slovami: „Čo ma potešilo najviac? Účasť v kategórii dospelých a navyše ľudí z rozdielnych občianskych profesií. Utvrdzuje ma to v presvedčení, že čítajú aj poéziu. Nie masovo, ale rozhodne väčšmi, ako sme v rytme každodenného zhonu ochotní pripustiť. Keby poéziu nečítali, nepokúšali by sa ju ani písať. A vôbec: už sama účasť na takejto súťaži je priznaním vzťahu k literatúre a v rámci nej i k poézii. Taktiež ma potešilo, že organizátori t. r. vydali k súťaži aj pekný zborník – Výber a ukážky z diela Jozefa Braneckého – Svätenie kvetov“ (zostavili ho M. Ivaničková a J. Poláková a vydal SSS s MO MS v Trenčíne – pozn. red.). A dodal: „Je čas, aby sme si tohto autora pripomenuli aj širšie. Verím, že v dohľadnom čase sa nájde editor jeho diela a pripraví z neho výber aj pre renomované vydavateľstvo.“

Š. Cifra poďakoval všetkým spoluorganizátorom súťaže za svedomitú prípravu 26. ročníka súťaže. Zároveň uviedol, že SSS dlhodobo podporuje literárne súťaže a vydávanie kníh slovenskej pôvodnej literatúry a mladým autorom odporučil časopis SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky, ako aj účasť v budúcoročnej celoštátnej súťaži Rudolfa Fabryho v Budmericiach pre básnikov do 35 rokov. Všetkým autorom ponúkol možnosť publikovať v časopise SSS Literárny týždenník, ktorý takisto uverejňuje pôvodnú tvorbu. Program obohatila hrou na klavíri a spevom vlastných zhudobnených básní jedna z ocenených v súťaži LYDKA ŽÁKOVÁ.

Súťaž organizuje Miestny odbor Matice slovenskej, SSS prostredníctvom svojej krajskej odbočky v Trenčíne, v spolupráci s Verejnou knižnicou Michala Rešetku (VKMR), mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Na podujatí sa zúčastnila Jana Bartošová z oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu TSK, Gabriela Krokvičková, riaditeľka VKMR, Jana Jablonská, predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska a ďalší hostia. Svojím príspevkom ju podporil aj Fond na podporu umenia. Záujemcovia o podrobnejšie informácie o laureátoch súťaže ich nájdu na webovej stránke VKMR.

MARGITA IVANIČKOVÁ, tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne

Foto: Silvia Fabová