Súťaž o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 pozná štvoricu postupujúcich

682

Ako sme už informovali, v roku 2026 bude mať Slovensko po druhýkrát možnosť získať titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). Tento prestížny titul sa každý rok udeľuje dvojici, prípadne až trojici európskych miest. Slovensko bolo v roku 2013 prepojené cez Marseille s Francúzskom, v roku 2026 cez projekt EHMK bude s Fínskom cez tamojšie víťazné mesto.

O titul Európske hlavné mesto kultúry – Slovensko 2026 (EHMK) sa uchádzalo v rámci predbežného výberu osem miest. Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina predložili v určenom termíne ministerstvu kultúry svoje prihlášky a absolvovali vypočutie skupinou odborníkov od 2. do 4. februára. Kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa vypočutie kandidátskych miest uskutočnilo online.

Výsledky predbežného výberu boli zverejnené dnes o 15.00 hod. Predsedníčka poroty Paulina Florjanowicz oznámila, že skupina odborníkov odporúča Ministerstvu kultúry SR ako riadiacemu orgánu pozvať do ďalšieho kola tri mestá. Nitra, Trenčín a Žilina predstavia porote svoje prepracované a doplnené projekty na jeseň tohto roku.

„Osem súťažiacich miest sa zhostilo veľkej výzvy. Nielenže sa rozhodli uchádzať sa o tento prestížny titul a pripraviť vynikajúce návrhy projektov, ale urobili tak za mimoriadne ťažkých a zložitých podmienok počas pandémie,“ povedala predsedníčka poroty.

Skupina odborníkov pripraví v nasledujúcich týždňoch správu s  podrobným odôvodnením ich rozhodnutia. Mestá, ktoré postúpili do užšieho výberu, na základe týchto podkladov svoje prihlášky prepracujú, doplnia a predložia ministerstvu kultúry.

„Bez ohľadu na výsledok v tejto súťaži, verím, že všetky mestá budú ďalej stavať na projekte, ktorý si pripravili a kvalitatívne pretvoria kultúrnu a umeleckú ponuku pre svojich obyvateľov i návštevníkov,“ uviedla ministerka kultúry Natália Milanová

Ktorému mestu bude udelený titul EHMK, bude známe v decembri 2021.

Európske hlavné mesto kultúry je jedným z najuznávanejších projektov Európskej únie. Hostiteľom sa môžu stať všetky mestá EÚ, kandidátske krajiny aj potenciálni kandidáti na členstvo EÚ a členovia Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú zapojení do programu Kreatívna Európa.

Akcia Únie EHMK zdôrazňuje význam miest ako centier kultúrneho života. Vďaka umeniu a kultúre pomáha zlepšiť kvalitu života obyvateľov, posilňuje spolupatričnosť a podporuje kultúrnu diverzitu Európy. Domáci a zahraniční návštevníci miest sa môžu počas celého trvania projektu zapájať do rôznych kultúrnych aktivít. Titul EHMK priniesol v minulosti mestám nové príležitosti rozvoja kultúrneho, spoločenského a ekonomického života. Aj naše Košice dokázali oživiť mestské centrá a priniesť do nich nové možnosti pre novú kultúru.