Svetový deň hudby nech znie v nás

983

Dnes nie je len letný slnovrat, teda najdlhší deň v roku, ale aj Svetový deň hudby. Bol iniciovaný vo Francúzsku v roku 1981 Jackom Langom, vtedajším francúzskym ministrom kultúry a prvýkrát sa oslavoval v Anglicku už v roku 1982. Slúži na propagáciu hudobného umenia, oslavuje živú hudbu, ktorá zas oslavuje a zvýrazňuje rôznorodosť hudobných štýlov. Pri tejto príležitosti sú organizované v mestách koncerty, ktoré sú voľne prístupné, výnimkou nie je ani Slovensko. My ponúkame jeden z netradičných koncertov na severe Slovenska, no určite si dnes nájdite ten, čo vám je bližšie. Ba možno stačí takpovediac domáci koncert, no hlavne nech hudba (nielen) v tento deň pomáha, povznáša, inšpiruje a… nech znie. Okolo nás aj v nás, a čím radostnejšia tým lepšie…