Sympózium pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila

547

Biskupstvo Nitra a Hnutie „Europa Christi” pozývajú na sympózium pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila VRÁTIŤ SA KU KRISTOVI, PRAMEŇU VŠETKEJ NÁDEJE s podtitulom Misia Apoštolov Slovanov sv. Cyrila a Metoda ako výzva pre novú evanjelizáciu Európy. Sympózium sa uskutoční 26. septembra 2019 v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Otvorí ho J. E. Mons. Viliam Judák, diecézny biskup a moderovať ho bude Prof. Mirosław Sitarz (KUL Lublin).

Z programu vyberáme: 8, 30 – 8,50 h.: „Vrátiť sa ku Kristovi, prameňu všetkej nádeje.” Apoštolská adhortácia sv. Jána Pavla II. „Ecclesia in Europa” a patróni Európy sv. Cyril a Metod (J. E. arcibiskup A. Dzięga, metropolita, Štetín, Poľsko)                                            8, 50 – 9,10 h.: Misia sv. Cyrila a Metoda výzvou pre novú evanjelizáciu Európy (J. E. arcibiskup J. Graubner, metropolita, Olomouc)                                                                9, 10 – 9, 30 h.: Cyrilometodská tradícia Nitrianskeho biskupstva a kardinál Ján Chryzostom Korec (J. E. biskup Viliam Judák, Nitra)                                                        9, 30 – 9, 50 h.: Téma pravdy v misii sv. Cyrila a Metoda (Dr. Pavol Mačala, Ružomberok)  Po diskusii a závere sa v Katedrále sv. Emeráma v Nitre uskutoční slávnostná svätá omša, Eucharistická poklona, modlitba za Európu a rodinu.