Tajomný les (Prvý úryvok z knihy Po stopách kocúra Felixa)

996
Prostredníctvom rozprávkovo-čarovnej knihy Po stopách kocúra Felixa sa deti dostanú do rôznych regiónov Slovenska, aby spoznali ich prírodné i kultúrno-historické osobitosti. Nerozlučným spoločníkom je kocúr, ktorý sprevádza detského čitateľa na objavných cestách po Slovensku. Ilustrovaná publikácia je určená pre deti od 4 rokov. “Stopovaním” kocúra deti hravým spôsobom spoznajú zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov vo vybraných regiónoch. V siedmich kapitolách tejto knihy postupne odhalia podoby života v zradných horách, v tajomnom lese, v kráľovskom meste, na salaši i na dedine, na gazdovskom dvore a pri vodnom mlyne. Pútavé obrazové stvárnenie regiónu je doplnené o krátke rozprávanie opisujúce “dianie” na ilustrácii v slovenskom aj v anglickom jazyku. Deti sa vďaka textom prenesú do doby dávno minulej, ktorú už sami nemôžu zažiť. Veľká mapa s vyznačenými regiónmi v úvode publikácie umožní vytvorenie reálnej predstavy o polohe a rozlohe navštívených regiónov v rámci Slovenskej republiky. Ilustrovaný prehľad zvierat v závere publikácie plní úlohu praktického slovníka a efektívne rozvíja slovnú zásobu. Publikácia nenásilným spôsobom napomáha budovaniu a rozvíjaniu národného povedomia v útlom veku dieťaťa. Zároveň efektívne rozvíja slovnú zásobu, prihovára sa k slovenským deťom so záujmom o znalosť anglického jazyka, ale aj k deťom zahraničných Slovákov so záujmom o udržiavanie kontaktu s krajinou i jazykom svojich predkov. Detský čitateľ doma i v zahraničí sa vďaka absolvovaným knižným potulkám po Slovensku bude vedieť ľahko identifikovať s prírodným i kultúrno-historickým dedičstvom svojich predkov. Vďaka tejto knihe sa v detských srdciach ukryjú obrázky z nášho krásneho Slovenska, ktoré ich budú sprevádzať celým životom. 

 

Felix sa potichu zakráda hustým lesom. Sleduje statného medveďa, ktorý si
pochutnáva na lesných plodoch. Zrazu sa obaja ocitnú na čistinke, kde sa slnko prediera pomedzi stromy a les už nie je taký hustý. Aký ruch tu panuje! Dvojica pilčíkov skúsenými pohybmi píli stromy a napílené drevo ukladajú na kopu. Vedľa stojí drevený voz so zapriahnutým koníkom. Felix pokrúti hlavou: Toľko dreva do voza nevojde! Ako ho ľudia z lesa odvezú?

Odrazu zaškrieka sojka nad jeho hlavou. Ohlasuje príchod železného siláka – parnej lokomotívy. S hlasným odfukovaním prichádza na pomoc lesným robotníkom. Napílené drevo odvezie po lesnej železnici a ušetrí ťažkú prácu ľuďom i koníkom.

Neďaleko stojí majestátny jeleň a mlčky pozoruje rušné dianie na čistinke. Zrazu sa ozve hlasné klopanie. Felix sa opatrne obzerá. Čo to tu tak klope? Aha, to ďateľ ako starostlivý lekár vyšetruje tamten strom. Usilovne ďobe zobákom do bútľavého kmeňa. Pod kôrou hľadá hmyz a larvy. Nakŕmi nimi svoje mláďatá. Z dutiny stromu vykukujú hladné vtáčatká. Zobáčiky majú naširoko otvorené a nedočkavo čakajú na chutnú potravu.

Uprostred čistinky stojí drevená horáreň. Vrznú dvere. Vykročí z nich horár
v zelenej uniforme. Jeho kroky vedú na pravidelnú obchôdzku po lese. Felix s úctou hľadí na horára. Vie, aká dôležitá je jeho úloha. Sleduje zdravie stromov v lese a označuje stromy určené na vyrúbanie. Kontroluje ťažbu dreva a vysádza nové stromčeky. Dozerá na lesnú zver a v zime ju aj prikrmuje. O les sa s láskou stará od rána až do večera.

(Ďalšiu kapitolu nájdete už v pondelok 26. 8. 2019)

Ilustrácie: Katarína Barlová