Textil v priestore v Galériii umenia Ernesta Zmetáka

608

Textil v priestore je názov výstavy, ktorú otvoria vernisážou vo štvrtok 27.6. o 17. hodine v Galériii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Ako sa uvádza v tlačovej správe, galéria aj v tomto roku nadväzuje na koncept prezentácie diel študentov vysokých škôl, ktorý sa stáva pravidelnou súčasťou výstavného programu a prináša pohľad na aktuálne trendy vo sfére mladej generácie výtvarníkov.

Aktuálna výstava predstaví práce študentov a absolventov Ateliéru textilnej tvorby v priestore, jedného z troch ateliérov Katedry textilnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Cieľom je priblížiť profil ateliéru, ktorý od roku 2009 vedie textilná výtvarníčka doc. MA Blanka Cepková. Koncepcia ateliéru je zameraná na voľnú tvorbu v textilnom médiu, ktoré svojou rozmanitosťou poskytuje široké uplatnenie a otvára dvere rôznym tvorivým prístupom. Predstavený výber zo študentských semestrálnych a záverečných prác z rokov 2012 – 2019 reflektuje súčasné tendencie v textilnej tvorbe.

Výstava prezentuje rozmanité typy diel od veľkoplošnej textílie, závesného obrazu či textilného šperku, až po diela určené do priestoru, práce s dôrazom na osobný koncept a autorský dizajn. Tematicky sú zastúpené tri okruhy: diela reprezentujúce kritický pohľad na dianie v spoločnosti a vo svete okolo nás; osobné výpovede študentiek vychádzajúce z vlastných spomienok, zážitkov a pocitov; a téma krajina vs. architektúra. Študentky v tvorbe využívajú bohatú škálu vyjadrovacích prostriedkov a textilných techník. Pracujú so súčasnými modernými technológiami, ako digitálne tkanie, digitálna výšivka, tafting či sieťotlač alebo s tradičnými textilnými technikami, ako ručné tkanie, výšivka a pletenie, ale aj s netextilnými materiálmi, pričom uplatňujú rôzne formy kreatívnych experimentov. Súčasťou výstavy sú video-prezentácie ateliéru približujúce niektoré technologické postupy.

Výstava trvajúca do konca augusta, ktorej kurátorkou je Martina Bábinová, vznikla v spolupráci s vedúcou ateliéru doc. MA Blankou Cepkovou a odbornou asistentkou Mgr. art Beátou Gerbócovou.

Vystavujú: Diana Bilichenková, Diana Elischerová, Beáta Gerbócová, Radka Horváthová, Júlia Jurinová, Terézia Krnáčová, Henrieta Kurčíková, Veronika Rabadová, Lucia Seppová, Kristyna Šírková, Kristína Tománková, Jana Vaterková, Kamila Zuščáková a Vlasta Žáková.