Textile Art of Today: Niťami ponad kontinent

788
Renáta Ormandíková, Slovensko: Muzikanti z Brém

V Tatranskej galérii v Poprade je do polovice marca inštalovaná nezvyčajná výstava. Už jej názov TEXTILE ART OF TODAY prezrádza, že má medzinárodné prepojenia a prezenčná účasť umelcov z piatich svetadielov dáva podnet na uvažovania ponad európsky kontinent. Program podujatia Textile Art of Today prebieha v trojročných cykloch, zúčastňujú sa na ňom mnohí organizátori a aktivisti a jeho trojročné cykly vrcholia prezentáciami vo viacerých stredoeurópskych štátoch. Do vlaňajšieho piateho ročníka prihlásilo štyristo umelcov zo 49 krajín tisícku diel. Kurátorská porota vybrala z nich 121, a teraz sú do polovice marca inštalované vo veľkorysých priestoroch niekdajšej elektrárne.

Hlavný organizátor občianske združenie Trienále textilu bez hraníc pripravil prezentáciu v koncepcii Andreja a Martiny Augustínovcov, spolupracujúcimi organizáciami trienále sa stali bratislavská galéria Danubiana, poľské Museum Historyczne w Bielsku-Białej, budapeštianska Vigadó Galéria, Slovácke múzeum z Uherského Hradišťa. A, prirodzene, Tatranská galéria, ktorej riaditeľka Anna Ondrušeková je i kurátorkou výstavy v objekte neďaleko popradskej železničnej stanice. Ňou tvorivo prispela do príkladnej stredoeurópskej spolupráce aj do uvažovania o tendenciách súčasnej textilnej tvorby s presahom k iným výtvarným druhom. Vo svetovom meradle textilných výstav projekt Textile Art of Today charakterizuje päť koncepčne odlišných inštalácií v rozličných priestoroch významných galérií na Slovensku, v Česku, Poľsku a Maďarsku. Ich umelecký i spoločenský význam povyšuje záštita ministrov kultúry štátov Vyšehradskej štvorky.

Výstava sa vo svojom piatom ročníku po prvej zastávke na putovaní stredoeurópskym priestorom v galérii na Dunaji dostala pod Tatry, druhé symbolické miesto Slovenska. I tam potvrdzuje obsažnosť, inštaláciami ohromne variabilnú a zároveň obsahovú mnohorakosť. Príťažlivý je už samotný materiál siahajúci od pradávnych do ani nie takých dávnych čias, keď práve v zimnom období sa do zážitkových spomienok mnohých ukladal povedzme obraz Priadky v Ponikách, ktorým do dejín slovenskej národnej moderny zapamätateľne prispel maliar Ľudovít Fulla. Občianske združenie Trienále textilu bez hraníc v súčasnosti zakotvuje podobne trvalý odkaz Boženy Augustínovej (1939 – 2005), autorky čarovných tapisérií, udeľovaním ocenenia Grand Prix Božena Augustínová. Tento rok ho porota prisúdila holandskej umelkyni Marian Bijlengovej za veľkorozmerné a obsahovo minuciózne dielo, vysoké viac ako štyri metre a rozkladajúce sa do šírky deviatich metrov.

Bolo by zložité vymenúvať textil kombinovaný s inými materiálmi a pretváraný do mnohorakých kompozícií a inštalácií. Výsledkom je prepájanie textilného umenia a moderných technológií, ktorými umelci prekračujú hranice klasického vnímania tohto už svojbytného druhu výtvarného umenia. Súčasní umelci v ňom popri čipke či závesných obrazoch vytvárajú priestorové, sochárske kompozície, inštalujú objekty inšpirované tradičnými kultúrnymi odkazmi, obsahovo a ideovo zhmotňujú poetizujúce či abstrahujúce príbehy a uvažovania o postavení človeka v súčasnom svete. A o čom sa nedá vypovedať ani reprodukciami diel, je virtuálna prezentácia textilných diel, ktorej organizátori pripisujú svetovú novinku. Takto pomenovali umelecké dielo použité prvý raz vo virtuálnej realite. To, ako nezvyčajná prezentácia pôsobí na nezainteresovaného diváka, môže návštevník posúdiť a precítiť iba priamo v galérii vo výstavnej časti nazvanej Virtuálny vesmír. Má príležitosť teleportovať sa na umeleckú planétu“, vstúpiť doprostred vizuálnych diel a stať sa spolutvorcom nezvyčajnej virtuálnej hry“.

Tatranská galéria má i tentoraz na zreteli aktivizáciu tvorivosti detí a mládeže. V tomto ročníku sú priamo na výstave zastúpení aj študenti dielami, ktorými interaktívne prejavujú uchopenie východiskového materiálu a vzbudzujú oprávnené nádeje na kontinuálne nadväzovanie na tvorbu profesionálnych výtvarníkov.

Zdroj: Dušan Mikolaj: Textile Art of Today: Niťami ponad kontinent. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 7 – 8 (27. 2. 2019), ISSN 0862-5999, s. 10.