Thesaurus v slovenských synagógach

648

Súbor pre starú hudbu Solamente naturali prichádza s projektom Thesaurus. Ide o zbierku hebrejských orientálnych melódii – výber z najväčšej kolekcie židovskej hudby vôbec. Ide o rekonštrukciu starých, málo uvádzaných skladieb takmer zabudnutých autorov synagogálnej hudby, upravených pre barokový orchester, originálne sólo nástroje a spev. Výnimočný projekt ponúka obraz svetovej židovskej hudby zo 17. – 19. storočia.

O výnimočnom projekte viac umelecký vedúci Miloš Valent a Michal Paľko, jeden z členov súboru: „Solamente Naturali siahol po výbere z najväčšej kolekcie židovskej hudby vôbec. Rozsiahla zbierka židovských piesní a tancov Thesaurus, ktorú v 10 zväzkoch usporiadal Abraham Zvi Idelsohn (1882 – 1932) na začiatku 20. storočia, nám umožnila vytvoriť obraz bohatej hudobnej kultúry 17. – 19. storočia v Európe. Výnimočnosť projektu ešte zdôrazňuje fakt, že ponúka obraz o hudbe neovplyvnenej novoklezmerskou tradíciou, teda návrat k obdobiu pred 20. storočím. Židovskú hudobnú kultúru tvorí spleť mystických postupov týkajúcich sa všetkých aspektov židovskej spoločnosti (náboženského, politického, mystického, filozofického). Ide o unikátne rekonštrukcie starých, málo uvádzaných skladieb takmer zabudnutých autorov synagogálnej hudby, upravené pre barokový orchester s vyčlenenou sekciou originálnych nástrojov sólistického charakteru a spev.“

Výber skladieb je vytvorený so zámerom ukázať v programe širokú paletu tradícií spevov od Abrahama Sagri, J. S. Rittangela, E. H. Kirchhaina, kantorov v synagóge v Nemecku: Arona Beera, Sholoma Frieda, Wolfa Bassa, chazanov vo východnej Európe: Itzele, Israela Lovyho, ľudových „Badchonim“ M. J. Gusikov na Ukrajine, chasidov Moshe Achler, až po zábavné piesne a tance klezmerov v rôznych častiach Európy. Hudobné nástroje, ktoré zaznejú v programe, sa snažili vybrať podľa rôznych vplyvov, zápisov a dokumentov dobových prameňov.

Po nedávnom koncerte v Trnave (25. 4.) projekt pokračuje v ďalších slovenských synagógach: 26. apríl Kokava nad Rimavicou (19. hod.); 27. apríl Lučenec (18. hod.); 28. apríl Levice (18. hod.) a 29. apríl Rohožník (18. hod.).