Tisícročia v hĺbke srdca

597

Anna Ondrušeková

IZRAEL                                                                                                                                                                MALÁ KRAJINA VEĽKÝCH DAROV                                                                                                Poprad: Tatranská galéria, 2018, 1. vyd., 117 s., ISBN 978-80-88831-63-9

 

Je málo krajín na svete, o ktorých by sme s čistým svedomím mohli vyhlásiť, že natrvalo poznačili duchovný život celých kontinentov, ako sa podarilo dávnym obyvateľom historických území dnešného štátu Izrael, ktorý aj napriek svojim tisícročným dejinám naplnil historické poslanie v podobe modernej republiky 14. mája 1948. Najlepším dôkazom toho je napokon vznik dvoch takých náboženských systémov, akým je judaizmus a kresťanstvo. Aj preto je podnetné, že práve dnes tieto súvislosti pripomína zaujímavá kniha riaditeľky Tatranskej galérie v Poprade Anny Ondrušekovej Izrael, malá krajina veľkých darov, ktorá v modernej podobe predstavuje dávny i dnešný Izrael formou impresií s viac ako šesťdesiatimi autorkinými fotografiami, ktoré citlivo a zároveň v plnom rozsahu tlmočia čitateľovi – bez toho, že by túto krajinu navštívil – jej ducha, život a takisto dejiny.

Takto sa nám predstaví napríklad jedno zo štyroch svätých miest judaizmu Safed, ktoré našťastie prežilo agresiu Egypťanov, panovanie Rimanov, ale aj križiakov, ba neobišli ho ani zemetrasenia, epidémie či útoky arabského obyvateľstva, aby v súčasnosti okrem duchovného poslania prostredníctvom svojich štyroch štvrtí okrem sakrálnej architektúry poskytovalo priestory umelcom a takisto všadeprítomným turistom.

Zvláštnu pozornosť v Izraeli permanentne vyvoláva najväčšie tamojšie sladkovodné Genezaretské jazero, ktorým preteká rieka Jordán, kraj Ginover s 270 poľnohospodárskymi združeniami, známymi kibucmi, v ktorých žije a pracuje okolo stotisíc Izraelčanov. Pod drobnohľad svojej cestovateľskej pozornosti autorka prikladá aj posvätné mesto Talmudu, možno skôr známe ako Tiberias, ktoré dal Herodes Antipas postaviť na počesť rímskeho cisára rovnakého mena aj pre 17 siričitých liečivých prameňov.

Obraz tejto krajiny v Ondrušekovej knihe by určite nebol úplný, keby vynechala tretie najväčšie mesto Izraela Haifu, ktoré pútnika prekvapí množstvom múzeí rozličného zamerania, no najmä jeho tamojšie Centrum bahájskeho náboženstva, čo každého ohromí komplexmi budov, zasadených do perzských záhrad. No aj Cezarea, mesto s bohatými archeologickými vykopávkami, poznačené už Feničanmi, v povedomí ľudí známe najmä ako sídlo rímskeho prefekta Pontia Piláta, či historickú časť súčasného moderného Tel Avivu, ktorý v plynutí času poznal Filištíncov, Feničanov, Babylončanov, Grékov, Rimanov, Arabov, ale aj Napoleona. Zlatou korunou štátu však navždy zostáva Jeruzalem, ktorý hádam ani netreba predstavovať.

Arnošt Lustig, prozaik svetového mena, svoje vyznanie tejto krajine vyjadril takto: „Výskumné ústavy, moderné letiská, panoráma nových domov nad Haifou, (…) textilky, chemičky, nové rybníky, polia, lesy, lúky… Aj to všetko bude raz vytesané do kameňa… Izrael je život…“

Čo k tomu dodať?