Triaška v Stredoslovenskej galérii

702

Stredoslovenská galéria Banská Bystrica pozýva na komentovanú prehliadku výstavy veľkoformátových malieb Jána Triašku Sezóna 18/19. Uskutoční sa v utorok 19. marca 2019 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome (1. poschodie), Dolná 8 a povedie ju autor. Ján Triaška sa narodil v roku 1977 v Novom Sade a žije v Bratislave. Študoval na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Jána Bergera a v súčasnosti vedie vlastný ateliér STARTUP na Katedre Maľby na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Samostatný výstavný projekt Sezóna 18/19 predstavuje výber z najaktuálnejšej tvorby vizuálneho umelca. Vo svojej súčasnej, primárne maliarskej tvorbe, sa sústredil na kritické komentovanie aktuálnej spoločensko-sociálnej situácie. Dominuje jej záujem o ideový a vizuálny kontrast či symbolické stvárňovanie. Triaška prirodzene preberá postupy z vizuálnych koláží a v jeho súčasných dielach je možné vnímať estetiku grafickej plošnosti či farebnosti. Rovnako plnohodnotne čerpá inšpiráciu z aktuálnych udalostí, ako je pre neho dôležitá tvorba flámskych majstrov 17. storočia. Kombinácia rozličných vnemov, odkazov a nespojiteľných súvislostí vytvára typický nespútaný celok, ktorú je typický pre súčasné diela autora.