Trnava očami Mateja Bela

594

Jedným z významných podujatí v roku 780. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnave bola aj prezentácia knižnej novinky vydavateľstva DAJAMA. Publikáciu s názvom Trnava známa – neznáma uviedli medzi čitateľov v Knižnici Juraja Fándlyho.  Odkrývaním tohto mesta  v 18.storočí očami autora Mateja Bela sprevádzala tá najpovolanejšia  – prekladateľka latinského  textu , filologička  Erika Juríková z katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.

Druhým do dvojice promótorov, zároveň moderátor podujatia, bol významný geograf, riaditeľ Vydavateľstva DAJAMA,  Daniel Kollár. Publikácia aktualizuje monumentálne dielo barokového vzdelanca. Čitateľ má po prvý raz možnosť pozrieť sa na Trnavu jeho pohľadom a objaviť známe i skryté zákutia tohto slobodného kráľovského mesta. Text dopĺňajú viaceré reprodukcie historických vedút a obrazov, ktoré poskytli Spolok svätého Vojtecha a mesto Trnava. Editori ocenili tiež ústretovosť Jozefa Benka, vlastníka archívu starých pohľadníc.

Atmosféru novembrovej prezentácie dotvárala hra na gitare a spev. Vlastné i prevzaté piesne interpretoval Kliment Ondrejka. Medzi stovku prítomných čitateľov i na knižný trh vyprevadili publikáciu tajomník Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Pavol Tomašovič a historik Peter Horváth.

Radi pripomíname, že Vydavateľstvo DAJAMA získalo v tomto roku i medzinárodné ocenenie. Bolo ním 1. miesto v kategórii Sprievodcovia v roku 2018 v prestížnej medzinárodnej súťaži Najlepšie vydavateľstvo o horách vyhlásenej na 22. Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Krakove.

Ilustračné foto: pixabay.com