Tvorivosť a revolúcia v Banskej Bystrici

630

Výstava s názvom Tvorivosť a revolúcia v banskobystrickej Stredoslovenskej galérii je výstavou venovanou revolučnej skúsenosti a avantgardnej estetike vychádzajúcej z krátko trvajúcich republík rád, sté výročie ktorých si aktuálne pripomíname. Ako uviedla Ivana Komanická, kurátorka výstavy, koncept berie do úvahy súčasný historický moment a novú generáciu, ktorá žije svoj život bez akejkoľvek revolučnej skúsenosti a pod nátlakom byť kreatívnymi. Výstavný projekt sa sústreďuje na dialektický vzťah medzi revolúciou a tvorivosťou.

V tlačovej správe k výstave Stredoslovenská galéria uvádza, že v roku 2011 kurátorka Juliet Kinchinová pripravila výstavu Seeing Red: Hungarian Revolutionary Poster, 1919 v MoMa v New Yorku a následne v Mumoku vo Viedni, kde predstavila novú zbierku plagátov s dynamickou expresívnou figuráciou od najvýznamnejších maďarských umelcov aktívne zapojených do socialistického revolučného hnutia, vrátane Alexandra Bortnyika. Autor pohybujúci sa medzi avantgardnými scénami v Budapešti, Berlíne vytvoril v prvej polovici 20. rokov 20. storočia počas pobytu v Košiciach sériu kresieb, ktoré budú predstavené na výstave.

Tak ako rané komunistické hnutie na Slovensku aj raná avantgarda na našom území vychádza z maďarskej avantgardy. Prierezová výstava zo zbierok slovenských galérií sa zameriava na grafiku, kresbu a fotografiu – progresívne žánre avantgardného umenia, od expresionizmu k ranému socialistickému realizmu a k ranej sociálno-dokumentárnej fotografii (Bauer, Bortnyik, Krón, Protopopov).

Výstava, ktorú môžete navštíviť do 15. septembra, sa sústreďuje na dialektický vzťah medzi kolektívnym telom a novým triednym vedomím, medzi históriou, novou ľavicovou teóriou a (umeleckou) praxou. Prezentované diela budú prepojené a rekontextualizované intervenciou mladého grafického umelca Pavla Červeniaka, ktorý kritickým a kreatívnym spôsobom nadväzuje na estetiku raného revolučného plagátu.

Na ilustračnej fotografii je litografia Eugena Króna s názvom Tvorivý duch IV. z roku 1924, vlastníkom je Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach, ktoré ju na spomínanú výstavu zapožičalo.