Rytier a pevec Viliam Turčány

  155

  Event Details


  Slávnostné podujatie Rytier a pevec Viliam Turčány

  Obec Suchá nad Parnou, mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozývajú na slávnostné podujatie
  RYTIER A PEVEC VILIAM TURČÁNY
  pri príležitosti 90. výročia narodenia spisovateľa a prekladateľa spojené s prezentáciou knihy

  Len hlásky tie, čo zladí do hlaholu duch básnika – a duša v nich sa kochá – hrou zvonivou čnieť budú na vek vekov.

  Viliam Turčány

  Program:
  Dychová hudba
  Báseň: Suchej nad Parnou
  Prezentácia knihy Gabriely Izakovičovej Spustovej
  Báseň: Viliam Turčány (bard)
  Pozdravy hostí
  Vystúpenie Suchovského speváckeho zboru

  Účinkujú:
  Daniela Balážová
  Magda Izakovičová – violončelo
  Žiaci ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou
  Dychová hudba Suchovanka
  Gabriela Izakovičová Spustová
  Štefan Kuzma
  Suchovský spevácky zbor

  Moderovanie:
  Pavol Tomašovič