Udelia ďalšie identifikačné kódy

583

Spoločnosť ARTEM pod záštitou Európskej akadémie vied a umení pripravuje XIII. Ročník udeľovania ocenení Identifikačný kód (Culture Cod) Slovenska. Slávnostné odovzdávanie ocenení ďalším laureátom sa uskutoční v sobotu 26. októbra 2019 o 16. hodine v priestoroch Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie (v bývalej Hudobnej sieni) Bratislavského hradu. Kurátorom projektu je PhDr. Ľuboslav Moza, PhD., člen Európskej akadémie vied a umení. Viac o celom projekte, myšlienke takéhoto ocenenia a aktuálnych laureátoch sa dočítate na našom portáli onedlho.