Udelili Ceny Literárneho fondu za preklad

883

V utorok 29. 5. 2018 odovzdali v Zičiho paláci v Bratislave Ceny Jána Hollého, knižné prémie, pocty a uznania Literárneho fondu za umelecké preklady za rok 2017 a Cenu Blahoslava Hečka za celoživotné dielo za rok 2018, ďalej Ceny Mateja Bela a knižných prémií Literárneho fondu za vedecký a odborný preklad za rok 2017.

Cenu Jána Hollého 2017 za preklad umeleckej prózy získal Peter Macsovszky za dielo Miklós Szentkuthy: Burgundská kronika (Drewo a srd). Vydavateľstvo Drewo a srd zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin. Cenu Jána Hollého 2017 za preklad poézie udelili Jane Kantorovej-Bálikovej za preklad diela John Donne: Vzduch a anjeli (Ikar). Vydavateľstvo Ikar zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin. Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo za rok 2018 po zásluhe patrí Viere Hegerovej.

Prémie za knižnú tvorbu za rok 2017 získali Katarína Jusková za preklad diela Ian McEwan: V orechovej škrupinke (Slovart), Ján Štrasser za preklad diela Marina Stepnovová: Bezbožná ulička (Slovart), Anna Fosse za preklad diela Jon Fosse: Hry (Divadelný ústav), Igor Hochel za preklad diela Jordan Radičkov: Prak a iné prózy (AlleGro), Marián Hatala za preklad diela Rafik Schami: Sofia alebo začiatok všetkých príbehov (Zelený kocúr).

Uznania Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2017 získali vydavateľstvo Slovart za vydanie diel Ian McEwan: V orechovej škrupinke, Marina Stepnovová: Bezbožná ulička, ďalej Divadelný ústav za vydanie diela Jon Fosse: Hry, vydavateľstvo AlleGro za vydanie diela Jordan Radičkov: Prak a iné prózy, vydavateľstvo Zelený kocúr za vydanie diela Rafik Schami: Sofia alebo Začiatok všetkých príbehov. Na podujatí odovzdali aj Ceny Mateja Bela a knižných prémií Literárneho fondu za vedecký a odborný preklad za rok 2017.


Citácia:

Udelili Ceny Literárneho fondu za preklad. In: Literárny týždenník, č. 21 – 22, ročník: XXXI, vyšlo 6. 6. 2018, Index 49246, ISSN 0862-5999, E. č. MK SR: EV 3136/09, s. 15.