ÚĽUV udržiava záujem o tradičné remeslo aj online formou

767

Zatvorené brány pre verejnosť nebránia Ústrediu ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v aktivitách. Jeho pracovníci sa zamerali na sprístupnenie vybraných tvorivých, poznávacích a vzdelávacích činností online formou. Pomocou krátkych videí, zvukových nahrávok a pracovných hárkov pre deti oslovujú fanúšikov ľudového umenia s cieľom udržať záujem o tradičné remeslo a duševné hodnoty našich predkov. Nájdu ich na webovej stránke a profiloch inštitúcie na Facebooku a Instragrame. Agentúru SITA o tom informovala Andrea Orelová z ÚĽUV.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby sa tak pridalo ku kultúrnym inštitúciám, ktoré svoju činnosť vysunuli do online priestoru. „Vytvorili sme viaceré tematické sekcie, ktoré priebežne rozširujeme a dopĺňame o ďalšie aktivity. Záujemcov všetkých vekových kategórií lákame na minikurzy remesiel, do audioknižnice Ako sa kedysi…, na detskú tvorivú činnosť pomocou pracovných listov Huncút a tiež na online prehliadku výstavy Srdcom zdobené. V príprave je ďalšia sekcia venovaná práci našich kurátorov,” uviedla Orelová.

V sekcii Minikurzy v súvislosti so sviatkami Veľkej noci priblížili ako opletať kraslice drôtom a niťou, ako sa pletú korbáče a vyzdobuje sladký medovník. „Kreatívne možnosti, ktoré v sebe ukrýva drôt, prezentujeme na ďalšom videu venovanom výrobe drôteného srdca. Pri výbere a príprave kurzov sme vychádzali z materiálov, ktoré sú bežne dostupné v každej domácnosti a ktoré nie sú v dôsledku zatvorených obchodných prevádzok nedostupné,” priblížila Orelová.

Nielen pre deti, ale aj pre dospelých a súčasne aj pre pedagogických pracovníkov ÚĽUV pripravil audionahrávku knihy Ako sa kedysi hospodárilo. Zámerom bolo pútavou formou priblížiť poslucháčom informácie o tom, ako vyzeralo roľnícke gazdovstvo v minulosti, aké práce na ňom ľudia vykonávali, aké náradie sa používalo, aké rastliny sa pestovali, ako sa chovali zvieratá.

Pracovné listy z edície pracovných zošitov Huncút hravou formou sprostredkujú tradície ľudovej kultúry na Slovensku pre deti v mladšom školskom veku. „Listy je možné voľne stiahnuť z internetu a vytlačiť aj v domácich podmienkach. Tvorivosť detí podnecujú rôzne úlohy spojené s kreslením, maľovaním, vyfarbovaním a vystrihovaním,” vysvetlila Orelová. Dodáva, že v sekcii Virtuálnych výstav je k nahliadnutiu online prezentácia výstavy Srdcom zdobené, ktorá je inštalovaná v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach. „Už onedlho pribudne do tejto sekcie aj virtuálna prehliadka výročnej výstavy ÚĽUV-u, ktorá vzdáva hold ľudovým hudobným nástrojom a ich výrobcom,” uzavrela.