UNESCO vyzýva aktérov kultúry na riešenie problémov krízy Covid-19

140

Komplexný zber dát o hospodárskych dopadoch na kultúru má pre hľadanie riešení problémov spôsobených koronakrízou veľký význam. Štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Radoslav Kutaš to uviedol vo svojom vystúpení na virtuálnom stretnutí ministrov kultúry členských krajín UNESCO. To chcelo diskusiou mobilizovať aktérov kultúry na riešenie problémov spôsobených ochorením Covid-19. Urobiť tak chce výmenou skúseností o riešeniach na zmiernenie dopadov krízy na všetky oblasti kultúry a kreatívne odvetvia.

Kutaš informoval o konkrétnych opatreniach, ktoré prijala Vláda SR na pomoc kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu. Akcentoval predovšetkým pomoc umelcom, autorom a kultúrnym organizáciám prostredníctvom priamej finančnej pomoci zameranej na stimulovanie tvorby a distribúcie kultúrneho obsahu, pričom potvrdil pripravenosť Slovenska podieľať sa na obnovení kultúrnych aktivít po skončení krízy. Za mimoriadne dôležitý pri hľadaní riešení označil komplexný zber dát o hospodárskych dopadoch, keďže sektor kultúry sa vyznačuje širokým spektrom aktérov so špecifickými potrebami. „Práve oni musia byť zahrnutí do otvoreného dialógu, aby sme spoločne prijali opatrenia pre ich hospodársku záchranu a následné oživenie,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu kultúry.

Na diskusii sa zúčastnilo 132 členských krajín UNESCO, vrátane 23 členských štátov Európskej únie. Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay vyzvala k solidarite a spolupráci v tejto neľahkej situácii. Pripomenula, že v kultúre sú ohrozené milióny pracovných miest a kríza má potenciál prehĺbiť priepastné rozdiely medzi krajinami v prístupe k digitálnym médiám. Dodala, že obnovenie ekonomiky po kríze sa nezaobíde bez účasti kultúrneho sektora a vyzdvihla dôležitú úlohu nových technológií pri distribúcii kultúrneho programu v období šírenia vírusu. Generálna riaditeľka zároveň vyjadrila podporu účastníkom stretnutia pri aktívnom zapájaní sa do hľadania spoločných riešení na zmiernenie dopadov na kultúru a na revitalizáciu tvorby a distribúcie kultúrneho obsahu.