Unikátna výstava sklárskeho mága Stanislava Meliša v Ružomberku

686

V priestoroch Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku bude slávnostnou vernisážou dňa 10. marca o 14. hodine otvorená unikátna výstava výtvarníka Stanislava Meliša. Umelca pochádzajúceho zo Slovenska, ktorý ovplyvnil smerovanie austrálskeho sklárskeho dizajnu i voľnej sklárskej tvorby. Práve na pôde Katolíckej univerzity bude za účasti autora po prvýkrát na Slovensku prezentovaná tvorba svetového sklára v samostatnej výstave sklenených plastík a miniatúr. Sprievodným programom bude prezentácia knihy Dušana Mikolaja, ktorý sa v súčasnosti venuje písaniu monografie o Stanislavovi Melišovi. Tentokrát však odprezentuje novú publikáciu o sklárskom majstrovi Jánovi Zoričákovi pod názvom Šťastné okolnosti Jána Zoričáka, ktorú uvedie do povedomia odbornej i laickej verejnosti.

Tvorba Stanislava Meliša je, na rozdiel od funkčne orientovanej austrálskej produkcie v oblasti fúkaného skla, plná krehkej organickej citlivosti. Väčšinu jeho exponátov, ktoré sú umiestnené v mnohých štátnych i súkromných zbierkach, tvoria morské formy. Ich tvar a spracovanie majú nádych umeleckej jemnosti. Inšpirácia jasne vychádza z morských foriem mušlí a farebnej atmosféry podmorského sveta. Fúkaním a tvarovaním skla dosiahol formu, ktorá nie je ťažkopádna, ale organická a neviazaná. Meliš sa v tvarosloví vracia späť do minulosti, kedy sa po formálnej stránke v jeho tvorbe zrkadlí začiatok 20. storočia a fenomén zvaný Tiffany. Autor však uvedenú tradičnú techniku podrobuje modernému vnímaniu a klasický tvar mení v súčasnú plastiku. V tvorbe Stanislava Meliša vidíme drobné miniatúry, ktoré v prvom pláne vníma ako skúšku tvarov a farieb. Aj tie sa však stávajú umelecky výpovedným artefaktom, ktorý sa dostáva do ostrého kontrastu s priam megalomanskými landartovými projektami. Nemá jednotný štýl, rád experimentuje a skúša neobmedzené možnosti „živej hmoty skla“. Strieda kombinácie tvaru, farby, povrchovej úpravy. Okrem umeleckého skla sa venuje aj úžitkovému sklu, jeho dizajnu, vlastnostiam i následnému využitiu. Víziou Stanislava Meliša je vytvorenie galérie pod vodou tzv. Underwater Art GalleryTidal Glass Gallery v Port Adelaide, kde by sa mohli návštevníci dotýkať diel na brehu i pod vodou. Súčasťou by bolo aj tzv. „Craft education Centre“ pre deti. So svojím tímom vytvoril pre naplnenie tohto sna cez 4 000 sklenených plastík.

Stanislav Meliš sa narodil v Divine, po učňovských rokoch na strednej škole sklárskej v Lednických Rovniach pokračoval v štúdiu na umeleckej priemyslovke v Novom Bore. Nasledujúci rok po augustovej intervencii vojsk Varšavskej zmluvy emigroval a usadil sa v Austrálii.

Roku 1976 začal intenzívne pracovať vo svojom odbore v Jam Factory v Adelaide. Tam popri vlastnej tvorivej činnosti vyučoval predovšetkým praktickú remeselnú výrobu a umeleckú tvorbu skla. Patrí medzi významných slovenských sklárskych tvorcov pôsobiacich vo svete, kde významnou mierou ovplyvnili vývoj tohto druhu umenia. Jeho výrobky sú vo viacerých svetových galériách, očarili napríklad dánsku princeznú Alexandru, obdivujú ich v japonskom Múzeu moderného umenia v Hokkaidó, ktoré ich po výstave sklárskych umelcov roku 1982 zakúpilo do stálej expozície. Po tomto úspechu vyhlásili Stanislava Meliša za Osobnosť Austrálie roku 1982. V súčasnosti žije striedavo na Slovensku, v obci Likavka pri Ružomberku a v austrálskej Adelaide.

Výstavu jeho plastík a miniatúr si môžete pozrieť v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity na žltom podlaží (v bývalej predajni Don Bosco) počas otváracích hodín knižnice do konca marca. Vstup na výstavu je bezplatný. Cieľom organizátorov je aj takýmto spôsobom dostať do povedomia verejnosti priestor, ktorý bude po ukončení výstavy, slúžiť ako Kabinet dejín Katolíckej univerzity. Stane sa tak pri príležitosti 20. výročia od založenia Katolíckej univerzity v druhej polovici júna.