Univerzita Komenského naučí cudzincov slovenskej kultúre i jazyku

607

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa v pondelok začala letná univerzita slovenského jazyka a kultúry s podtitulom 100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave. Potrvá do 18. júla. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa UK Lenka Millerová, v rámci tejto letnej univerzity sa zahraniční študenti a cudzinci budú učiť slovenský jazyk a kultúru.

Program Letnej univerzity sa začal otváracím ceremoniálom v kongresovej sále v Študijnom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania UK v Modre-Harmónii. „Program bude vo všetkých jazykových úrovniach (A1-C1) a pre posilnenie jazykových kompetencií sú pripravené náročnejšie, no o to zaujímavejšie voliteľné lingvisticko-komunikačné semináre, napríklad kapitoly zo štylistiky, etymológie, diskusný klub či škola drámy,“ približuje Millerová.

Súčasťou programu bude aj jazykovedná prednáška, stretnutie so známym historikom, s archeologičkou, nácvik folklórnych tancov, ľudových piesní a gastronomický workshop. Účastníci Letnej univerzity môžu taktiež navštíviť kultúrne a historické pamiatky v blízkom a vzdialenom okolí Modry, absolvovať exkurzie do najkrajších miest Slovenska a pamiatok zapísaných v Svetovom dedičstve UNESCO i napísať svoje dojmy z navštívených miest do spoločnej Kroniky LU 2019. Slávnostné ukončenie Letnej univerzity sa bude konať v Modre-Harmónii 18. júla o 16,30 hodine.

K učeniu sa slovenčiny motivujú študentov rôzne pracovné i osobné dôvody. „Žijem na Slovensku už roky, ale je pre mňa ťažké učiť sa jazyk systematicky popri zamestnaní a rodine. Dúfam, že vzdelávanie počas troch týždňov bez rozptyľovania mi pomôže zlepšiť moju slovenčinu,“ objasňuje dôvody svojej účasti na Letnej univerzite Tamás Miklós Berki z Maďarska. Thomas Rebold z USA zasa vysvetľuje, že jeho matka, pôvodom zo Slovenska, nedávno zomrela a on by si chcel uctiť jej pamiatku tým, že navštívi miesto jej aj svojich predkov a naučí sa viac o ľuďoch, kultúre, histórii a geografii Slovenska.

Primárnym cieľom Letnej univerzity je teda naučiť sa slovenský jazyk a zdokonaliť sa v ňom, ale aj rozšíriť jazykovedné, literárne či kultúrne a historické poznatky o Slovensku a Bratislave ako hlavnom meste SR. Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry každoročne organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania UK. Tento rok sa uskutoční pod záštitou rektora UK Mareka Števčeka.

Ilustračné foto: uniba.sk