Úspešné podujatie v Rázusovie dome

927
Alena Stašíková-Galvánková v Rázusovie dome.

Účastníci v útulnom Rázusovie dome – Rázusovie klube spisovateľov v Liptovskom Mikuláši privítali 14. 1. úspešnú autorku historických románov a poetku Alenu Stašíkovú-Galvánkovú. V úvodnom programe spisovateľ a literárny kritik Štefan Packa priblížil prítomným milovníkom umeleckého slova tvorbu autorky. Zdôraznil, že autorka vo svojich historických románoch (Žofia Bosniaková – slovenská sväticaBiela pani z Levoče) sa pridŕža historických faktov, na rozdiel od svojich predchodcov (Jókai, Nižňanský), ktorí vo svojich dielach použili značnú dávku autorskej fantázie. Kvetoslava Staroňová a Peter Vrlík predniesli ukážky z poetickej i prozaickej tvorby autorky. Spisovateľka v živej besede okrem iného prezradila, že začala s výskumom dejov v kostole v Okoličnom v súvislosti s novými historickými poznatkami a je teda predpoklad, že ďalší jej historický román bude z prostredia Liptovského Mikuláša. V závere úspešnej besedy bola autogramiáda a neformálna debata. Podujatie moderoval básnik Jozef Daník.

Zdroj: Igor Brezina: Úspešné podujatie v Rázusovie dome. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 3 – 4 (30. 1. 2019), ISSN 0862-5999, s. 16.

Foto: archív autora