Uznávaná umelkyňa vystavuje pod Tatrami

672

Už sme informovali o tom, že Tatranská galéria predstavuje svojím návštevníkom medzinárodne uznávanú francúzsku architektku, urbanistku a akademickú pedagogičku Odile Decq. Minimalistická kompozícia výstavy na atypických autorských stoloch predvedie 3D „ochutnávku“ deviatich projektov pochádzajúcich z pera architektky. Doplnené sú o inštaláciu svetiel značky Luceplan (Miláno), ktoré navrhla pre tohto prestížneho výrobcu osvetlenia. Prepojenie projektov vysvetľuje jej krátky text, presnejšie báseň situovaná na podlahe, ktorú napísala pre prezentáciu svojich diel v Českej republike. Téma je širšie rozvinutá prostredníctvom fotografií vystavovaných objektov a projekciami architektonických detailov. Medzinárodnú povesť Odile získala v roku 1990 prostredníctvom jej prvej hlavnej objednávky: Banque Populaire de l’Ouest v Rennes vo Francúzsku. Odvtedy je verná svojmu bojovému postoju pri diverzifikácii a radikalizácii svojho výskumu. Je zástankyňou neústupného postoja v rámci hľadania riešení a už jej raná tvorba bola ocenená Zlatým levom na Bienále architektúry v Benátkach (1996 a 2018). Originalita jej tvorby zahŕňa nielen pozoruhodný rukopis, priekopnícke postoje, ale aj neúnavný proces hľadania. Tvorba Odile Decq sa dá predovšetkým opísať ako materializácia univerzálneho priestoru, ktorý v sebe zahŕňa urbanistické plánovanie, architektúru, dizajn a umenie. Jej multidisciplinárny prístup bol okrem iného ocenený v roku 2016 cenou Jane Drew Prize a v roku 2017 získala medzinárodné ocenenie spoločnosti Architizer Lifetime Achievement Award.

Od roku 1992 Odile Decq pôsobila ako profesorka v École Spéciale d´Arcitecture v Paríži, kde bola  v roku 2007 poverená vedením katedry architektúry. Z katedry odišla v roku 2012, aby vybudovala a založila vlastnú školu Institut Confluence for Innovation and Creative Strategie in Architecture v Lyone. Na konci júna Európske kultúrne centrum (ECC) zo skupiny nominovaných tvorcov udelilo prestížne ocenenie European Cultural Centre Award 2018 práve Odile Decq.

Studio Odile Decq je medzinárodná firma založená začiatkom 80. rokov. Architektúra štúdia, uznávaná a publikovaná po celom svete, získala množstvo národných a medzinárodných ocenení. Napriek svojmu renomé štúdio dôkladne integruje techniku a inováciu, pričom zostáva v ľudskom meradle, v blízkosti projektov, kde je dialóg prvoradý. V spoločnosti, kde všetky produkcie inklinujú k tomu, že sa stanú jednotnými, ignorujúc akékoľvek kultúrne zvláštnosti, historické alebo sociálne.