V Devíne ku Dňu slovanskej písomnosti a kultúry

675

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave a Dedičstvo otcov, o. z., pozývajú na slávnostné podujatie venované Dňu slovanskej písomnosti a kultúry a ucteniu si pamiatky sv. Cyrila a sv. Metoda.

Podujatie sa uskutoční 25. mája 2019 o 15. hodine pred Kostolom Svätého Kríža v Devíne pri pamätníku sv. Cyrila a sv. Metoda. Zhromaždených privíta riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry Inna Kuznecova, ktorá prednesie slávnostnú reč. Po nej so svojím príhovorom vystúpi Daniela Suchá, podpredsedníčka OZ Dedičstvo otcov.

Po hymnickej piesni Kto za pravdu horí bude nasledovať kladenie kvetov k pamätníku sv. Cyrila a sv. Metoda.

Celé stretnutie je príležitosťou spoločne načerpať z duchovného posolstva sv. Cyrila a sv. Metoda, zvestovateľov slovanskej a slovenskej kultúry a spolupatrónov celej Európy.