V Martine predstavia model sochy patróna mesta

684
Model návrhu akad. sochára M. Kuzicu

Centru regiónu Turca, mestu Martin, dlhodobo chýba socha jeho patróna, navyše umiestnená v adekvátnom priestore a na dôstojnom mieste. Hlavne preto sa zrodila občianska iniciatíva, ktorej členovia sa rozhodli tento stav zmeniť. V roku 2020 teda vzniklo Občianske združenie Za sochu sv. Martina ako iniciatíva občanov s cieľom umiestniť v meste sochu sv. Martina. Ako istý neprehliadnuteľný symbol a zároveň ako vďaku patrónovi, podľa ktorého je sídlo pomenované. Vieme, že myšlienkou postaviť sochu sa iniciátori zaoberajú už od roku 2013. No ako to zvykne bývať, ide o zdĺhavý proces, ktorý, podľa ich slov, najviac napĺňajú viaceré prípravné práce, potýkanie sa s predmetnou administratívou a rokovania… No zdá, že sa takpovediac blýska na lepšie časy.

Na nedávnom stretnutí zástupcov OZ Za sochu sv. Martina s viacerými umelcami (sochármi, dizajnérmi, typografmi) a publicistami a zástupcami kultúrnej komisie a Rady národnej kultúry v Martine, sa rozhodli, že viac ako symbolicky, práve na svätého Martina, vo štvrtok 11. novembra 2021 o 15. hodine bude pred budovou Milénia v centre predstavený model dlho pripravovanej sochy patróna mesta. Už teraz vieme, že cieľom plánovanej prezentácie a diskusie je priblíženie dlhodobej a tiež aj aktuálnej prípravy sochy širokej verejnosti. Martinčania (aj návštevníci mesta) budú môcť vidieť konkrétne to, o čom sa doteraz iba hovorilo a dostanú, pravdaže, aj priestor vyjadriť svoj názor. Vieme tiež, že o vytvorenie súsošia prejavilo záujem viacero sochárov a že s každým z nich členovia občianskeho združenia komunikovali a prehodnocovali všetky súvisiace faktory. Po vyhodnotení všetkého predmetného začali spoluprácu s akad. sochárom Milanom Kuzicom. Umelcom, ktorý síce dlhodobo žije a tvorí v Prahe, no je rodákom z Martina a ako Martinčan cíti a vníma centrum kultúrneho a spoločenského života Turca. Podobne aj jeho patróna, o ktorom povedal aj toto: „Na príklade sv. Martina je hodnota delenia sa základným prostriedkom riešenia súčasných problémov. Posolstvo muža, ktorý sa delí o plášť, sa rozšírilo celou európskou kultúrou…“ Ako jeden z dôvodov umiestnenia súsošia uviedol súvislosť s miestnym kostolom zasväteným práve sv. Martinovi. Vo svojom návrhu sa cielene priklonil k antike, lebo, ako hovorí, tá sa neustále vracia. Povedal nám, že pracoval s viacerými verziami, aj veľmi modernými, no priklonil sa ku klasickejšej.

Jedno je nateraz zrejmé: prezentáciou ponuky akad. sochára M. Kuzicu sa naplní jedna etapa a začína sa ďalšia, rozhodovanie verejnosti, od zástupcov kultúrnej obce a mesta… Ako zdôrazňuje Jozef Krištoffy, tajomník OZ Za sochu sv. Martina, nič zatiaľ nie je záväzné. Tomu nasvedčovalo aj stretnutie a diskusia spomínaná v úvode tohto článku. Nateraz vieme, že bola vytypovaná trojica miest na umiestnenie sochy, veľká príležitosť sa rysuje v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou námestia SNP pri Kostole sv. Martina a nákupného centra Galéria…

Spolu s OZ Za sochu sv. Martina veríme, že sa načrtnuté plány zhmotnia a že centrum Turca, mesto Martin, podľa zákona aj Centrum národnej kultúry Slovákov, oživí dôstojné súsošie. Členovia OZ však idú vo svojich plánoch aj ďalej, veď po jeho umiestnení je možnosť plnohodnotne zapojiť Martin do projektu Via Sancti Martini, Cesty svätého Martina. Tento úspešný medzinárodný projekt v súzvuku predstavuje všetky mestá a obce späté so sv. Martinom. Vyhľadávajú ich, pravdaže, turisti aj pútnici z celého sveta a slovenský Martin mohol prilákať množstvo z nich.

Aj preto treba prekonať isté animozity, prejavy neprajníkov. Ako uvádza OZ Za sochu sv Martina: “Priatelia sochy, radi by som Vás upozornili, že sa na sociálnych sieťach začali šíriť rôzne dezinformácie, polopravdy a zavádzania ohľadom modelu. Napríklad, že súsošie nemá meč a plášť, že žobrák je nahý, chudý a že ako budeme vysvetľovať v turistických brožúrkach tieto nezrovnalosti… Áno, vieme že máme veľa neprajníkov súsošia v určitých kruhoch, preto Vás chcem poprosiť, neverte všetkým dohadom, dezinformáciám a zavádzaniu. V prípade Vášho záujmu ohľadom súsošia píšte, pýtajte sa na: socha.sv.martin@gmail.com… Po prezentácii modelu súsošia vo štvrtok 11. 11. 2021 o 15. hodine poskytnutý daný priestor aj čas odbornej aj laickej verejnosti na pripomienkovanie a vyjadrenie názoru. Zástupcovia OZ chcú pripomenúť, že ani prezentovaný model teda nebude konečný a že model na odliatie sa bude robiť nanovo. Tiež zdôrazňujú, že všetky aktivity súvisiace so sochou sú len aktivitami icho občianskeho združenia, teda ani žiadne komisie na posudzovanie neexistujú a nič sa nerobí za zavretými dverami.”

Redakcia KLT upriamuje pozornosť, že všetky informácie aktuálne v danom čase každý záujemca nájde na https://socha-martin.sk/

K aktuálnemu dianiu v súvislosti s pripravovanou sochou sv. Martina v Martine sa vrátime v najbližšom čase.