V Martine prezentovali knihu o Centre národnej kultúry Slovákov

598

Trojici literátov, spisovateľov a publicistov – Petrovi Cabadajovi, Mariánovi Grupačovi a Igorovi Válekovi – so silným dlhoročným pozitívnym vzťahom k Martinu sa v spolupráci s martinským vydavateľstvom Kozak-press podarilo vydať knihus nedvojznačným názvom Po martinských uliciach. Ich úspešne finalizovaným zámerom je predstaviť mesto Martin cez jednotlivé ulice pomenované podľa významných osobností a či udalostí. Mesto, Martinčania a priaznivci Centra národnej kultúry Slovákov doteraz takúto samostatnú publikáciu nemali. Jej vydaním tvorivý kolektív významne podporuje nielen stav vedomostí o Martine, ale v neposlednom rade aj prirodzený lokálpatriotizmus potrebný k ďalšiemu rozvoju mesta, celého regiónu a v širšom priemete aj Slovenska.