V Múzeu slovenskej dediny Javorníky aj Beskydy

476

Prichádza ďalšia zo špeciálnych regionálnych nedieľ v Múzeu slovenskej dediny v Martine-Jahodnícky hájoch.  V nedeľu 12. mája od 10.00 do 16.00 hodiny SNM v Martine pripravilo podujatie Beskyde, Beskyde, ktoré návšetvníkom tohto múzea ľudovej architektúry v prírode priblíži tradičnú kultúru, folklór, zvyky a ľudovú umeleckú výrobu prihraničných regiónov Javorníkov a Beskýd.

Aby bolo všetko čo najautentickejšie, podujatím bude sprevádzať spevácka skupina Javorník zo Štiavnika, ktorá v programe o 11., 12,30 a 14. hodine predstaví  hudobný folklór svojich predkov zo Štiavnickej doliny. Sú pripravené aj ukážky rôznych výrob a remesiel z prezentovanej oblasti. Od ľudovoumeleckých výrobcov a remeselníkov sa ľudia dozvedia viac o drotárstve, figurálnom rezbárstve a či výrobe štiepaných holubičiek. Tesári z  Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm priblížia tesárske a šindliarske technológie, keďže bude vrcholiť aj dvojdňové odborné stretnutie a workshop venovaný práve tesárom, šindliarom, tesárstvu a šindliarstvu. Tak v tradičných podobách, ako aj v moderných súvislostiach súčasnosti. Organizátori tradične nezabúdajú ani na detských návštevníkov, pre ktorých sú pripravené ukážky dobového vyučovania v škole z Petrovíc. Pre veriacich zas v drevenom kostole z Rudna o 13,30 rímskokatolícka svätá omša.

Podujatie je realizované v rámci cezhraničného projektu Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.