V novembri si pripomenieme udalosti spred tridsiatich rokov aj s kultúrou

612

Dňa 17. novembra 2019 si pripomenieme okrúhle výročie Nežnej revolúcie. Ako nás informoval Pavol Čorba z Ministerstva kultúry SR, z iniciatívy ministerky kultúry Ľubice Laššákovej vláda schválila Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 30. výročiu Novembra´89. Pre verejnosť sú pripravené kultúrne podujatia, ktorými si pripomenieme udalosti na ceste k demokracii.

November 1989 natrvalo zmenili chod našej spoločnosti. Sloboda sa podpísala aj na kreovaní kultúry, ktorá je každodennou súčasťou života. Ministerka Ľ. Laššáková iniciatívne predložila vláde SR kalendárium podujatí a rozsah finančných prostriedkov vo výške 2 181 000 Eur na pripomenutie si tejto významnej udalosti v našich dejinách. „Nežná revolúcia nám otvorila dvere do sveta demokracie. Zmenila náš pohľad na svet, myslenie a našu realizáciu v slobodnom štátne. Tieto atribúty majú bezprostredný dopad aj na kultúru. Iniciovala som návrh finančného zabezpečenia, ktorým vláda zo štátneho rozpočtu uvoľnila prostriedky na pokrytie kultúrnych podujatí, ktorými si dôstojne pripomenieme náš historický míľnik,“ vyjadrila sa Ľubica Laššáková k schválenému dokumentu.

„Nežná revolúcia je jednou z najdôležitejších historických udalostí v dejinách Slovenska. V novembri si pripomenieme 30. výročie tohto významného dejinného medzníka Čechov a Slovákov, kľúčového z hľadiska obnovenia demokratického zriadenia v oboch krajinách. Výročie je zároveň vhodným rámcom pre rôznorodé aktivity, ktorými si pripomenieme nespochybniteľný hodnotový potenciál pre dnešok,“ vyjadrila sa ministerka Laššáková.

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorganizátormi prináša informácie o kultúrnom programe, ktorý sa tematický dotýka roka 1989.

Štátne divadlo Košice

  1. novembera 2019, Košice, Činohra

Václav Havel: List Gustávovi Husákovi – V apríli roku 1975 napísal Václav Havel list Gustávovi Husákovi, generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, v podstate najmocnejšiemu mužovi vtedajšieho režimu, na ktorý nikdy nedostal odpoveď. Zároveň list poslal do zahraničných tlačových agentúr a list bol preložený do väčšiny svetových jazykov. Havel v ňom pomenováva všetky neuralgické body, strachy a pocity vtedajšej normalizovanej spoločnosti. Je najväčším svedectvom doby, ale paradoxne, ak sa do tohto listu začítame dnes, dostávame intenzívny pocit, že normalizácia nie sú naše dejiny, ale stále pretrvávajúca minulosť. Zvíťazila pravda a láska nad klamstvom a nenávisťou? Kto sú tí, na ktorých čakáme? Provokatívna inscenácia Havlovho listu Gustávovi Husákovi je adresovaná našej Občianskej Spoločnosti pri príležitosti 30. výročia jej zrodu.

Štátny komorný orchester Žilina

  1. novembra 2019, Žilina

Slávnostný koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie – Koncert ŠKO k 30. výročiu Nežnej revolúcie z diel exilových autorov Kolkoviča a Kupkoviča v konfrontácii s netradične poňatým Mozartom a beatlesovkami v barokovom šate. Saxofón evokuje jazz a jazzová hudba je jedným zo symbolov slobody. Beatles a Breiner sú pre nás zasa symbolom rebelstva. To všetko v spojení so skvelou hudbou.

Štátna opera

  1. novembra 2019, Banská Bystrica, Sála Štátnej opery

Koncert k 30. výročiu nežnej revolúcie – Koncert 4 laureátok medzinárodnej speváckej súťaže Gabriely Beňačkovej za účasti opernej divy. Účinkujú: Cécile Achille, Ana Cernicova, Zuzana Weiserová a Karolina Filus. Dirigent: Igor Bulla. Spoluúčinkuje: orchester Štátnej opery.

Slovenské národné divadlo

november 2019, Bratislava

Diskusné večery v SND – Séria 10 diskusných večerov v Modrom salóne SND k téme výročia Nežnej revolúcie.

Hudobné centrum

  1. novembra – 15. novembra 2019, Bratislava, Piešťany

MELOS-ÉTOS 2019 – 15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos sa uskutoční v rôznych koncertných sálach. Prehliadka popredných súborov (8 koncertov) s najnovšou tvorbou reflektuje výročie, problémy ľudských práv a slobody v globálnom kontexte.

Slovenské centrum dizajnu

do 17. novembra 2019, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Veľvyslanectvo SR v Londýne

Velvet Generation – Výstava pripomína 30. výročie československej Nežnej revolúcie pohľadom niekoľkých slovenských dizajnérov generácie narodenej v polovici 70. rokov 20. storočia. Autorky a autori prezentovaní na výstave študovali alebo začali študovať na Slovensku (v Československu) v 90. rokoch, v čase veľkých spoločenských i technologických zmien. Ich práca výrazne ovplyvnila kontext dizajnu a umenia na Slovensku a zasiahla i za hranice. Nie sú len dizajnérmi, ale sú organizátormi, podnikateľmi, pedagógmi a spoločensky aktívnymi ľuďmi, a je zrejmé, že bez zmien, ktoré priniesla Nežná revolúcia by bola ich tvorba obmedzená a ostatné aktivity nemožné.

Hlavnými organizátormi podujatí k 30. výročiu Novembra ‘89 sú Úrad vlády SR a Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorganizátormi. Inštitúcie pripravili širokú škálu podujatí, ktoré sa tematický dotýkajú novembrových udalostí. Informujeme vás o niektorých z nich.

Slovenské národné múzeum

november 2019 – február 2020, Bratislavský hrad

Komplexný múzejný výstavný projekt ohraničený Nežnou revolúciou a prvými slobodnými voľbami v júni 1990. Pripravené budú multimediálne programy, audiovizuálne prezentácie, videá s osobnosťami Novembra 89.

Slovenské národné múzeum v spolupráci s Národnou radou SR

november 2019, Bratislavský hrad

Tematické nasvietenie na priečelí Bratislavského hradu. Vizuálne zaujímavá prezentácia Nežnej revolúcie, najmä vytvorenie multimediálnej prezentácie.

Slovenská národná galéria

november 2019 – jar 2020

30 rokov slobody – Výstavný projekt venovaný významnej predstaviteľke slovenského vizuálneho umenia Anne Daučíkovej, Kornelovi Földvárymu (fenomén životného štýlu) a digitálny projekt – “ČAS-OPIS” Júliusa Kollera (Anti-umenie), v ktorom dokumentoval udalosti od zlomového roku 1989.

Slovenské centrum vizuálnych umení

  1. novembra 2019 – 2. februára 2020

Umenie v politickom kontexte politické aspekty v slovenskom a českom vizuálnom umení po roku 1989 – výstava.

Slovenská filharmónia

  1. novembra 2019 – 17. novembra 2019

Slávnostný koncert – Spoločné vystúpenie orchestrov SF a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, dirigent P. Valentovič. Alexander Moyzes: Symfónia č. 8, op. 64 „21. 8. 1968; Miloslav Kabeláč: Mystérium času, passacaglia pre veľký orchester; Ľubica Čekovská: Premiéra nového diela pre zbor a orchester.

Štátna filharmónia Košice, Slovenský inštitút v Berlíne

  1. novembra 2019

Slávnostný koncert v Berlíne – Galakoncert Štátnej filharmónie Košice v berlínskom Konzerthause pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

Národné osvetové centrum

NOC-V Klub, Bratislava

Diskusné večery vo V Klube – Séria 10 diskusných večerov v ikonickom V klube. Téma: výročie Novembra ´89.

Ministerstvo kultúry SR má v pláne v rámci svojich mediálnych možností informovať verejnosť aj o ďalších podujatiach, ktoré budú prebiehať v súvislosti 30. výročím Nežnej revolúcie. Chýbať nebude, pravdaže, ani náš portál.

Ilustračné foto: MK SR